Lehekülg:Minu sõbrad Ernst Enno.djvu/11

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
See lehekülg on heaks kiidetud.

taga. Wanaisa kõndis kaua, kaua palawa päikse käes tühjas kõrbes, kus muud ei ole, kui liiw ja liiw. Siis jõudis wanaisa mägestikku. Mäed on sääl nii kõrged, et pilwi ulatawad. Ühe suure mäe otsas, sääl seisab Jerusalemm ja kuldse templi müürid. Kui Messias tuleb, siis lähewad kõik Israeli lapsed Jerusalemma, ehitawad kuldse templi üles."

"Kust to Messias siis tuleb?"

Jankel jutustas särawail silmil edasi, ise wehkis kätega:

"Messias tuleb taewast, säält kõrgelt. Tuleb ja wõidab terwe maailma ära ja Israeli lapsed lähewad ära Jerusalemma tagasi. Siis wõtab Jumal Israeli lapsed enese juurde taewasse. Ja siis laseb Jumal tuld ja tõrwa sadada, ja kõik teised rahwad saawad otsa."

"Na, see on ju wiimsel päewal!"

"Siis maksab Jumal kõik kuriteod kätte, mis tema rahwale, Israeli lastele, tehtud."

"Aga kes neile midagi teinud ei ole?"

"Neile antakse luba Israeli mehest kinni hakata ja neid tõstetakse koos taewasse."

"Aga kui kedagi lähedal ei ole, kõik juudid ära Jerusalemma on läinud?"

"Ei tea — nad saawad siis wist hukka, sest nad ei ole Israeli lapsed.

"See on ju kole."

11