Lehekülg:Setukeste laulud sissejuhatus r1.djvu/26

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
XXVI
Setukeste elukohad ja arv.

Kui mõlemad üleskirjutuzed, aastast 1886 ja 1902, kõrvu seame, siis näeme, et Setukeste arv viimze kuuetõistkümne aasta jooksul 4022 hinge on kasvanud, s. o. 32 hinge saja pääle ehk 32%. See on väga rohke kasvamine. Võib olla, et rahva lugemize ajal ühel ehk tõizel korral ehk mõlematel kordadel vigazid on tehtud, mis küll arvata võime, aga mull on see võimata olnud, neid vigazid üles leida ja parandada. Ma olen arvud nõnda välja kirjutanud, kui nad valdade raamatuis seizivad. Aga niipalju on igatahes kindel, et Setukeste arv mitte ei ole kahanenud, vaid kasvanud, ja et nende praegune arv vaidlemata umbes 16.500 hinge on.

Külade ehk azutuste üleüldine arv (250) käib mõlemates üleskirjutustes kokku, aga üksikutes valdades lähevad külade arvud vähe lahku. Selle vahe võin ma täiesti ära seletada. Kahe hingekirjutuze vaheajal on Lobodka vallas kaks uut azutust küladele juurde tulnud, Rainova ja Sukovitsa, – Pańkovitsa vallas Жабино. Aastal 1886 ei leidnud mina neid kolme kohta külade arvukirjas mitte, et küll Rainova mõiz enne seda juba olemas oli. Petseri vallas jälle on kaks küla, Шевеле́во ja Дура́вино, enne Setu külade hulka arvatud, kõige viimzemal hingekirjutuzel aga ammetlikult Vene külade arvu pandud; ma pidin siis ka omas üleskirjutuzes 1902 need külad Setu külade hulgast välja jätma. Tõe poolest elab nimetatud külades Venelazi ja Setukezi segi. Irboska vallas viimzeks oli 1886 Kuusinitsa küla (Гу́ синецъ) ka Setu külade hulgas, aga nüüd arvatakse teda Vene külaks. Tõe poolest oli see küla enne täiesti Setude oma, nüüd on tema elanikud ära venestatud, et küll suurem oza neist ka Eesti keelt mõistab. Kaardi pääl on see küla veel Setu krundi pääle jäetud, sest et säält nüüdki mõnd teadust Setu asjadest võib saada.

Petseri linnakeze juure tabelis ei ole mitte Setukeste arvu pandud, sest et neid sääl väga vähe leidub ja needki tulijad ja minijad on, kes mujal üles on kirjutatud. Kes Petserise pitkemat aega elama on jäänud, neid arvatakse Venelaste hulka. Üks Petseri kodanik arvas, et Setukezi linnakezes enam ei ela, kui 14 hinge, nende hulgas üks nõukas kaupmees.3.

Muidu leidku veel järgmized ülestähenduzed siin maad:

Küllätüvä Petseri vallas ja Kuksina, Moona, Potalova Pańkovitsa vallas on Setu külad, aga sääl elab ka Venelazi. Ме́рина Гора́ (Meremäe külä), Весе́лкино, Мосто́ къ, Шуми́лово (Summilova) Pańkovitsa vallas