Lehekülg:Vana kannel 1886.djvu/368

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

2

15.Nüüd on katku kauge'ella,
Meeste murdu muile maile,
Naeste taudi Tarvastissa.
Tuleb katku kauge'elta,
Meeste murdu muilta mailta:
20.Võtab tappa targemaida,
Võtab noppi nooremaida,
Imeväid emä sülestä.
Jätäb vanad vanderdama,
Pärätumad peäle ilma.


C.

   Neitsikezed, noorekezed!
Lellutame, kui me lääme,
Kõerutame, kui me käeme,
Lellutame Leie viizi,
5.Kõerutame Kõnnu viizi,
Ajame alevi viizi!
Nüüd on luba lõõritada,
Paras põlv' on heitä nalja.
Küll saab suile siiski seestä,
10.Keelel vaezel olla vaita,
Kui saab surmavuode'esse‚
Õnnis pikile õlile,
Valge laudade vahele,
Musta mulla pöörisselle,
15.Halli liiva ääre alla,
Keeru liiva keske'elle.
   Neitsikezed, noorekezed!
Nüüd on luba lõõritada,
Paras põlv' on nalja heitä.
20.Nüüd on katku kauge'ella,
Meeste murdu muile maile,
Naeste taudi Tarvastisse.
Küll saab suile siiski seestä,
Keelel vaezel olla vaita:
25.Kui tuleb katku kauge'elta,
Meeste murdu muilta mailta,
Naeste taudi Tarvastista,
Võtab noppi nooremaida,
Võtab tappa targemaida,
30.Imeväid emä sülestä,
Jätäb vanad vanderdanna,
Pärätumad peäle ilma.