Lehekülg:Vana kannel 1886.djvu/575

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


Juozis tuppa ütlemaie:
20.Emäkene, memmekene!
Mis nied käod kukkelevad,
Helläd linnud helkelevad?
   Ärä naera‚ tütär nuori!
Nied on kolme vaesta lasta:
25.Mis seäl kukub kulda keeli,
Sie olli tütär emätä;
Mis seäl helgib hellä keeli,
Sie olli poega izätä;
Mis seäl vaagub vainu keeli,
30.Sie on vaene leskenaene.
   Kust tuntasse tütär emätä,
Kust tuntasse poega izätä,
Kust aga. vaene leskenaene?
Kirikusse käiessägi,
35.Altarille astudessa:
Ei ole jalas vikelsukka,
Peä neil harjata silitud,
Lezel on tanu tahita.

|}


Nr. 294. Miks on nnrkus noored mehed? 144.

   Miks on norkus noored mehed,
Norkus noored poizikezed,
Kurvad kõrge’ed kübäräd,
Laiad kaabud kahjulezed?
5.Sest on norkus noored mehed,
Norkus noored poizikezed:
Külm oh võtnud kütisodra,
Välk oli võtnud vällä odra,
Rabe rukki’id rabauud.
10.Sest on norkus noored mehed,
Norkus noored poizikezed,
Kurvad kõrge’ed kübäräd,
Laiad kaabud kahjulezed.


Nr. 295. Karjatse kaebdus. 145.

   Muud käizid kirikutiedä,
Mina käizin karjatiedä;
Muud laulzid kirikulaulu,
Mina laulzin karjalaulu;
5.Muud kuulzid kirikukellä,
Mina kuulzin karjakellä,
Lepikussa lehmäkellä,
Haavikus hoboste kellä.