Lehekülg:Vana kannel 1886.djvu/685

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


   Läksin karja saatemaie
Pühäpäevä õhta'alle,
Aripäevä hommokulla.
Ajazin karja arule,
5.Tegin tule tierajale,
Azeme aiakäänäkusse.
Jäin ma lieri lepikusse,
Kujda-lieri kuuzikusse.
   Üöd ma õezun õetsessagi,
10.Räeväd karjun karjassagi,
Üöd hoian izä hobozid,
Päevad kaetsen vennä karja,
Hoian izä odramaale,
Kaätsen vennä karjamaale.
15. Kes sie tulli me tulele?
Tulli kaksi kaubamiestä,
Kaksi kaubame sulasta.
Mõlemil ollid mõegad vüöle,
Kahel kannuscd jalassa.
20. Kaubamies minulta küzimä:
Neitsikene, noorekene!
Kelle nied lehmäd lihavad,
Kelle nied hüväd hobozed,
Kelle kallis kaerasööjä?
25. Mina mõistsin, jälle kostsin:
Emä nied lehmäd lihavad,
Izä nied hüväd hobözed,
Velle kallis kaerasüöjä.
   Neitsikene, noorekene!
30.Müü mulle izä hobezed,
Kauple velle kaerasööjä!
   Mina. mõistsin, jälle kostsin
Müü sa mulle mõeka vüöltä,
Kauple kannused jalasta,
35.Siis ma müün izä hobezed,
Kauplen velle kaerasööjä.
   Neitsikene, noorekene!
Kes sie enne sedä näenud,
Et on neiul mõeka vüöle,
40.Kaol kannused jalassa?

|}

C.

   Neitsikezed, noorekezed!
Lähme hobost otsimaie,
Velle varsa vaatamaie.