Ohvitseride ülendamise uued alused

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Ohvitseride ülendamise uued alused.
Valmimisaasta: 1937
Ilmumisaasta: 1937
Allikas: Uus Eesti, 12. veebruar 1937, nr. 43, lk. 4.

Järgmisse auastmesse võib ülendada sõltumatult ametkoha jaoks ettenähtud aukraadist.[muuda]

Sõjaringkonnakohtu esimees kindral-majoriks.[muuda]

Riigivanema poolt pandi dekreediga maksma ohvitseride teenistuskäigu seadluse muutmise ja täiendamise seadlus, mis toob mõningaid muudatusi ohvitseride auastmetes kõrgendamise tingimustesse.

Nende muudatuste järgi on võimalus kõrgendada järgmisse auastmesse, sõltumatult ametikoha jaoks ettenähtud auastmest, neid kompanii ja vastavate riviüksuste ülemaid kapteneid (mereväes vanem-leitnante), pataljoni ja vastavate riviüksuste ülemaid majoreid (kapten-majoreid) ning üksiku pataljoni ja vastavaid ülemaid kolonel-leitnante (kapten-leitnante), kes tähendatud auastmeis tegelikult on olnud vähemalt 10 aastat pidevalt on teeninud vastavalt kas kompanii, pataljoni, üksiku pataljoni või kõrgematel ametikohtadel ja kes vähemalt hästi on atesteeritud kolme viimase aasta eest. Kuna tähendatud ohvitserid, vaatamata oma pikaajalisele korralikule teenistusele ja suurtele kogemustele riviüksuste juhtimisel, ei ole saanud liikuda edasi kõrgemate ametikohtade vähesuse tõttu rahuaja koosseisudes, siis on leitud vajalikuks anda neile moraalset tasu sellel teel, et neid kõrgendatakse järgmisse auastmesse ka siis, kui rahuaja kooseisudes nende ametikoha jaoks seda kõrgemat auastet ei ole ette nähtud.

Teine muudatus puudutab sõjaringkonnakohtu esimehe ja sõjaprokuröri auastmes kõrgendamist.

Senini kehtiv kord nägi ette sõjaringkonnakohtu esimehe edasiliikumise auastmetes ühistel alustel kõigi teiste ohvitseridega, s.o. auastmes kõrgendamise ettepaneku võis teha tema ülemus pärast seda kui sõjaringkonnakohtu esimees oli teeninud järgmisse auastmesse kõrgendamiseks ettenähtud arvu aastaid ja täitnud muud auastmes kõrgendamiseks ettenähtud tingimused. Seega tema auastmes kõrgendamine oli teataval määral ärarippuv tema ülemuse tahtest. Kohtu rippumatuse huvides uus kord näeb ette, et sõjaringkonnakohtu esimees juba ametisse määramisega ühtlasi kõrgendatakse kindral-majoriks, vaatamata tema eelmisele auastmele ja selle auastme vanusele.

Analoogiliselt sõjaringkonnakohtu esimehe kindral-majoriks kõrgendamist põhjustavatele asjaoludele, kõrgendatakse uue korra järele ka sõjaprokurör juba ametikohale määramisega koloneliks, s. o. temale antakse otsekohe kätte see auaste, mis temale kooseisudes ette nähtud.