Päästekomitee päevakäsk Ajutise Valitsuse loomisest

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Päästekomitee päewakäsk Ajutise Walitsuse loomisest
Avaldatud Riigi Teatajas nr 1, 1918

Päästekomitee päewakäsk Ajutise Walitsuse loomisest.
Päewakäsk nr. 5.

Eesti Ajutise Walitsuse kokkusead on järgmine:

1. Ministrite nõukogu esimees ja siseminister Konstantin Päts.
2. Ministrite nõukogu abiesimees ja kohtuminister Iüri Wilms.
3. Wälisminister Iaan Poska.
4. Sõjaminister kindralstaabi oberst Andres Larka.
5. Raha- ja riigiwaranduste minister Iuhan Kukk.
6. Kaubandus- ja tööstusminister Päts.
7. Põllutöö- ja toitlusminister Iaan Raamot.
8. Teedeminister Ferdinand Peterson.
9. Töö- ja hoolekandmise minister Willem Maasik.
10. Haridusminister Peeter Põld.
11. Saksa rahwusasjade minister — ajutiselt waba.
12. Rootsi rahwusasjade minister — ajutiselt waba.
13. Wene rahwusasjade minister — ajutiselt waba.

    Tallinn, 24. weebruar 1918.
        Maapäewa Wanemate Nõukogu nimel:
            Eestimaa Päästekomitee.