Päästekomitee päevakäsk Ajutise Valitsuse loomisest

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Päästekomitee päewakäsk Ajutise Walitsuse loomisest
Avaldatud Riigi Teatajas nr 1, 1918

Päästekomitee päewakäsk Ajutise Walitsuse loomisest.
Päewakäsk nr. 5.

Eesti Ajutise Walitsuse kokkusead on järgmine:

1. Ministrite nõukogu esimees ja siseminister Konstantin Päts.
2. Ministrite nõukogu abiesimees ja kohtuminister Iüri Wilms.
3. Wälisminister Iaan Poska.
4. Sõjaminister kindralstaabi oberst Andres Larka.
5. Raha- ja riigiwaranduste minister Iuhan Kukk.
6. Kaubandus- ja tööstusminister Päts.
7. Põllutöö- ja toitlusminister Iaan Raamot.
8. Teedeminister Ferdinand Peterson.
9. Töö- ja hoolekandmise minister Willem Maasik.
10. Haridusminister Peeter Põld.
11. Saksa rahwusasjade minister — ajutiselt waba.
12. Rootsi rahwusasjade minister — ajutiselt waba.
13. Wene rahwusasjade minister — ajutiselt waba.

    Tallinn, 24. weebruar 1918.
        Maapäewa Wanemate Nõukogu nimel:
            Eestimaa Päästekomitee.