Päewaleht/1937/02/27/Majaomanike koja esimeheks dr. J. Maasing

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Majaomanike koja esimeheks dr. J. Maasing
Valmimisaasta: 1937
Ilmumisaasta: 1937
Allikas: Päewaleht, 27. veebruar 1937, nr. 58, lk. 5

Majaomanike koja esimeheks dr. J. Maasing

Uueks juhatuse liikmeks waliti A. Mei Nõmmelt

Eile peeti majaomanike koja üldkoosolek. Päewakorras oli koja juhatuse täiendamine ja uue eelarwe wastuwõtmine. Koos oli 43 koja liiget.

Koosoleku awas abiesimees J. Mürk. Enne päewakorra juure asumist mälestatakse surma läbi lahkunud koja esimeest J. L. Jürist.

Eelarwe kawa on wiidud 21.200 kr. tasakaalu. Selle arutamise juures tekib aga ootamatult waidlusi. Nimelt nõuawad pärnu esindajad koja osakonna loomist Pärnu. H. Silla teeb ettepaneku, wõtta eelarwesse Pärnule ja Narwale 300 krooni, ja wähematele linnadele 100―200 krooni. Need summad läheksid kohalike majaomanike ürituste korraldamiseks. Juhatuse ettepanekul wõetakse eelarwe ühes esitatud täiendustega wastu.

Koja esimehe kandidaadiks seab R. Kuuskmaa dr. J. Maasingu. Ka J. Mürk teatab, et tema poolehoidjad toetawad ülesseatud kandidaati. Seega oleks üle hulga aja pandud majaomanike ringides kodurahu jällegi maksma. Dr. J. Maasingu poolt antakse 36 häält, wastu 6 häält. Üks sedel anti ära tühjalt.

Uusi waidlusi tekitab juhatusliikme walimine lahkunud A. Kase asemele. N. Wiederfeldt esitab kandidaadiks A. Mei, Nõmmelt, Miitra esitab J. Panksepa Tartust, H. Silla esitab linnapea H. Soo Pärnust. H. Soo wõtab oma kandidatuuri tagasi. Pikema sõnawahetuse järele koosoleku juhatajaga wõtab ka Panksepp oma kandidatuuri maha. A. Meile antakse 31 häält poolt ja 6 wastu.

Lõppeks koja sekretär A. Rästas annab koosolijaile informatsiooni koja senisest tegewusest.