Päewaleht/1940/06/19/Peaminister prof. J. Uluotsa raadiokõne

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Peaminister prof. J. Uluotsa raadiokõne
Ilmumisaasta: 1940
Allikas: Päewaleht, 19. juuni 1940, nr 162, lk 1
Pilt
Päevaleht 1934.svg

Peaminister prof. J. Uluotsa raadiokõne:

Heas korras ja vahejuhtumiteta toimub Eesti ja Nõukogude Liidu vastastikuse abistamisepakti elluviimine

Lepped kindlustavad sõjalisi kaitsehuvisld, rahu ja võimaldavad loovat tööd

Eesti tegutseb kõiges oma põhiseaduslikus korralduses

Lugupeetud kaaskodanikud, /.../

Teie ise olete võinud tähele panna, kuidas kõik rahvad praegusel alal elavad üle suuri ajaloolisi sõjalisi sündmusi, tänu möödunud sügisel Nõukogude Liiduga sõlmitud vastastikuse abistamise paktile, on aga Eesti saanud seni kasutada rahu. Möödunud pühapäeval, 16. Juunil, Nõukogude Liidu valitsus esitas Eesti valitsusele nõudmised, millede sihiks oli eelpooli ühendatud abistamise pakti täitmise kindlustamine Eesti ja Nõukogude Liidu vahel.

Vabariigi presidendi eesistumisel, kes selleks oma suviasukohast Orult kiires korras sõitis Tallinna, vabariigi valitsus võttis eelpooltähendatud nõudmised vastu ja sama pühapäeva õhtul teatas sellest Nõukogude Liidu valitsusele. Sel viisil kokkulepitud tingimuste kohaselt vabariigi valitsus kohe esitas lahkumispalve, mille vabariigi president vastu võttis, ühtlasi viivitamata astudes samme uue valitsuse kujundamiseks.

Sama kokkuleppe tagajärjel esmaspäeval, 17. juunil, algas Nõukogude Liidu väeosade asumine mitmetesse keskustesse Eestis, kus neid seni ei olnud, ning mitmete piiripunktide kaudu saabumine Eestisse täiendavalt neile Nõukogude Ludu vägedele, kes seni juba Eestis asusid. Nõukogude Liidu sõjavägede paigutamise ja muude sellega seoses olevate küsimuste lahendamiseks sõlmiti Eesti ja Nõukogude Liidu sõjaväevõimude vahel kokkulepe, mis kirjutati alla Narvas esmaspäeval, 17-juunil, kell 15. Eksiarvamiste ja provokatsioonide ärahoidmiseks selle kokkuleppe kohaselt tuleb Eesti kogu tsiviilelanikkonnal oma sõjariistad ära anda Eesti sõjaväe ladudesse.

Eesti võimude poolt on vastavad korraldused tehtud. Vabariigi valitsus on kindel, et iga Eesti elanik neid korraldusi täpselt täidab. Kõik Nõukogude Liidu väeosade liikumised ja ümberpaigutused Eesti maa-alal on toimunud ettenähtud kavade kohaselt, heas korras ja ilma mingite vahejuhtumiteta.

Möödunud sügisel sõlmitud vastastikuse abistamise pakt Eesti ja Nõukogude Liidu vahel, samuti eelpoolkirjeldatud laiendavad lepped ja korraldused omavad sihiks vastastikuse usalduse alusel kindlustada mõlema lepinguosalise sõjalisi kaitsehuvisid ning rahu, võimaldades loovat tööd. See siht on seni saavutatud kesk rahvaste raskemaid võitlusi, ja ma olen kindel, et sama sihi saavutatakse ka edaspidi.

Võimalikkude eksiarvamiste kõrvaldamiseks olgu teada, et Eesti on praegu tegutsemas kõiges oma põhiseaduslikus korralduses. Vabariigi president, meie kõigi lugupeetud ja armastatud Konstantin Päts, on varemast haigestumisest nüüd suve saabumisel täiesti tervenenud ja Iga päev oma vastutusrikkaid ülesandeid täitmas.

Lahkumispalve esitanud vabariigi valitsus ja tema iga liige täidavad iga päev oma kohuseid, kuni seaduslikus korras kutsutakse ametisse uus vabariigi valitsus. Kõik muud asutused töötavad korrapäraselt. Eesti rahvas aga, kogu Eesti kodanikkond, on jätkamas oma igapäevast tööd ja ülesandeid igaüks omal alal. Eesti kodanikule omase rahuga. Kui viimastel päevadel hargnesid eelpooltähendatud sündmused, siis vabariigi valitsus oli veendunud, et Eesti rahvas suhtub kõigesse sellesse täieliku arusaamisega ja rahuga, jätkub oma tegevust harilikus korras ning tahab täita kõik vajalikuks osutuvad korraldused. See kõik on nõnda toimunud, nagu arvata võis.

Võin kinnitada, et midagi pole mind sügavamalt liigutanud kui teie, lugupeetud kaaskodanikud, sügav arusaamine suurtest ajaloolistest sündmustest ning teie suhtumine neisse rahu ja korra alalhoidmisega. Püsigu teil ka edaspidi seda arusaamist, rahu ja korda ning jätkake igaüks oma igapäevast tööd. Südamest tänan teid ja soovin kõike head.

Vaata ka[muuda]

Uus kokkulepe Nõukogude Liiduga