Rekvisitsiooniõigus ajutiselt rakendamisele

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Lühiandmed
Pealkiri: Rekvisitsiooniõigus ajutiselt rakendamisele.
Allikas: Järva Teataja, 20. mai 1940, nr. 58, lk. 2.

Tallinnas, Tartus, Virumaal ja Tartumaal.[muuda]

Spekulatsiooni eesmärgil varjatud tagavarad rekvireeritakse.[muuda]

Riigikaitselise sundkoormatuse seaduse alusel Vabariigi President K. Päts oma otsusega määras eeltähendatud seaduse eeskirjad rekvisitsiooni ja sundkorras kasutamise osas rakendamisele Tallinnas, Tartus, Virumaal ja Tartumaal 15. maist kuni 31. augustini 1940. aastal.

Riigikaitselise sundkoormatuse seaduse rakendamiselevõtmine rekvisitsiooni toimetamiseks Tallinnas, Tartus, Virumaal ja Tartumaal on tingitud vajadusest kindlustada põllumajanduse varustamist mootorpetrooleumiga ja selleks vajaduse korral õlitööstusi kohustada sundkorras müüma bensiini mootorpetrooleumina. Edasi osutub hädavajalikuks sama võimalust kasutada ka

vanametalli hankimiseks tööstustele.

Teatavasti on igasugune toorainete saamine praegu raskendatud, kuid samal ajal seisab meil veel Vene ajast päritolevaid vanu masinaid kasutamata, millede müügist ei näi omanikud olevat huvitatud. Tarviduse korral võidakse rahvamajanduse huvides kasutada niisugustel kordadel sundkorras müügi kohustust.

Ka arvatakse, et sama hädatarvilik on mõnedel juhtudel rakendada rekvisitsiooin õigust kaupmeeskonna korralekutsumiseks, eriti kui püütakse hindade tõusu ootusel varjata olemasolevaid tagavarasid.