Riigivanema otsus nr 173

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Riigivanema otsus nr 173 (12. märtsist 1934)
Eesti Vabariigi riigivanem

Tekst[muuda]

1. Põhiseaduse § 60 p. 7 ja kaitseseisukorra seaduse § 1 alusel kuulutan välja kaitseseisukorra kogu vabariigis kuue kuu peale, arvates 12. märtsist 1934. a. kell 17.

2. Kaitseseisukorra seaduse § 7 p. 1 põhjal nimetan kaitsevägede ülemjuhatajaks kindral-leitnant Johan L a i d o n e r i , pannes tema peale ka sisekaitse ülema kohused, määrates viimase abiks kindral-major G. Jo n s о n i.

3. Vabastan vägede juhataja kohuste täitmisest kaitseminister kindralmajor P. Lilli ja sisekaitse ülema kohuste täitmisest kindralmajor G. Jonsoni.

4. Riigi raudteed ja post, telefon, telegraaf alluvad operatiivselt kaitsevägede ülemjuhatajale.

5. Käesolev otsus maksma panna telegraafi teel.

K. P ä t s,

peaminister

riigivanema ülesannetes.

J о h. M ü l l e r,

kohtu- ja siseminister.

Märkused[muuda]

  • Avaldatud "Kaitse Kodu", 1934 (nr 5); Riigikogu Teataja (RT) 1934, nr. 22, art. 156.

Autoriõigused[muuda]

  • Tekst on avaldatud vastavalt Eesti "Autoriõiguse seadusele" (RT I, 28.12.2011), mille § 5 punkt 3 kohaselt ei rakendada autoriõiguse seadust "õigusaktidele ja haldusdokumentidele (seadused, seadlused, määrused, põhimäärused, juhendid, käskkirjad) ning nende ametlikele tõlgetele".