Seaduste väljakuulutamise viis kujunenud

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Seaduste väljakuulutamise viis kujunenud.
Allikas: Uus Eesti, 7. mai 1938, nr. 125, lk. 4.

Vabariigi President teeb need otsused Vabariigi Valitsuse koosolekul.[muuda]

Amnestiaseaduse andmisega, mis oli esimeseks seaduseks praeguse Riigikogu ajal, on Vabariigi Presidendi K. Pätsi poolt määratud kindlaks ka seaduse väljakuulutamise viis. Nimelt teeb Vabariigi President need otsused Vabariigi valitsuse koosolekul.

Põhiseadus selle kohta sisaldab ainult niipalju, et kui seadus on tunnustatud Riigikogu poolt vastuvõetuks, siis esitatakse see väljakuulutamiseks. Seadused kuulutab välja Vabariigi President.

Sellest järeldub, et Vabariigi Presidendil tuleb teha otsus seaduse väljakuulutamise kohta. Seejuures on Vabariigi Presidendil ühe kuu kestel õigus anda seadus tagasi Riigikogule uueks arutamiseks ja otsustamiseks, kui Vabariigi President leiab, et seaduses oleks vaja teha mõningaid parandusi või muudatusi.

Põhiseadus ei määra aga lähemalt kindlaks viisi, kuidas Vabariigi President peaks tegema otsuse seaduse väljakuulutamiseks või uueks arutamiseks ja otsustamiseks tagasiandmiseks. Siin oleks Vabariigi Presidendil kaks võimalust: ta võib vastava otsuse teha kas enda juures või Vabariigi Valitsuse koosolekul. Nüüd on kahe esimese seaduse andmisel Vabariigi President K. Päts määranud kindlaks,

et need otsused Vabariigi President teeb Vabariigi Valitsuse koosolekul.

Sellega kuulatakse samas ära Vabariigi Valitsuse arvamine, kusjuures võimalik on kohe läbi kaaluda, kas seaduses on tarvis teha parandusi või muudatusi, ning see uueks arutamiseks ja otsustamiseks tagasi anda. Ka Soomes näeme, et otsused seaduste väljakuulutamise kohta riigipea teeb valitsuse koosolekul.

Eilne Vabariigi Valitsuse koosolek, mida juhatas Vabariigi President K. Päts, oli lühike. Päevakorras oli käigu andmine Riigikogus vastuvõetud Amnestiaseadusele, millele järgnesid läbirääkimised mõningate küsimuste üle.

Vabariigi President küsis valitsuse koosolekul,

kas on keegi seaduse väljakuulutamise vastu,

või kas on asjaolusid selle seaduse uueks arutamiseks ja otsustamiseks rahvaesinduses. Selgus, et ühelgi valitsuse liikmel seda ei olnud. Selle järele Vabariigi President tegi otsuse seaduse väljakuulutamiseks.

Nüüdsest peale avaldatakse seadused “Riigi Teatajas”

järgmisel kujul,

nagu nähtub esimese seaduse puhul. Kohe seaduse pealkirja järele tuuakse Vabariigi Presidendi otsus seaduse väljakuulutamiseks, kus öeldud:

Riigivolikogu ja Riiginõukogu on vastu võtnud alljärgneva seaduse, mille käesolevaga kuulutan välja.”

Sellele järgnevad seaduse paragrahvid ja lõpul Vabariigi Presidendi, asjaomase ministri ja riigisekretäri allkirjad.