Tallinna linna Nõmme linnaosa omavalitsuse ellukutsumise määrus

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Tallinna linna Nõmme linnaosa omavalitsuse ellukutsumise määrus.
Allikas: Ametlik Teataja 1941, 16, 80. (30. detsember 1941.)

Kindralkomissari korraldusel määratakse:

§ 1. Nõukogude võimu ajal Tallinna linnaga liidetud Nõmme linna enne 21. juunit 1940 kehtinud administratiivpiires kutsutakse ellu 1. jaanuarist 1942 arvates Nõmme linnaosa omavalitsus.

§ 2. Enne 21. juunit 1940 kehtinud Nõmme linnaomavalitsuse määrused, kui nad ei ole vastuolus pärast nõukogude võimu langust kehtestatud määruste ja korraldustega, jäävad Nõmme linnaosa piires kehtima.

Tallinna linnaomavalitsuse määrused, mis on antud enne 1. jaanuari 1942, laienevad Nõmme linnaosale niivõrd, kui neid sellele linnaosale laiendatakse seaduslikus korras.

§ 3. Pärast 1. jaanuari 1942 antavad Tallinna linnaomavalitsuse määrused on kehtivad ka Nõmme linnaosa suhtes, kui neis määrustes pole tehtud sõnaselgeid erandeid.

Tallinna linnaomavalitsuse poolt võidakse anda ka määrusi eraldi Nõmme linnaosa kohta.

§ 4. Nõmme linna maa-ala Tallinna linnaga liitmise ajast loetakse kõik Nõmme linnaomavalitsuse varad Tallinna linnaomavalitsuse omanduseks. Samast ajast loetakse ka kõik Nõmme linnaomavalitsuse kohustused Tallinna linnaomavalitsusele üleläinuks.

Nõmme linnaomavalitsuse kinnisvarad kinnistatakse Tallinna linnaomavalitsuse nimele Tallinna linnavalitsuse sellekohase teadaande põhjal.

Kinnistamine on vaba kinnistuslõivust ja maksudest.

Tallinnas, 22. detsembril 1941.

Sisedirektor O. Angelus.