Teada-anne

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Teada-anne.
Allikas: Ristirahva Pühapäeva-leht, 11. aprill 1918, nr. 5-6, lk 20-21.

Korratuste aeg on möödas. Nüüdsest ajast peale leiab Saksa vägede poolt ära võetud Eestimaal iga inimene seaduslikku kaitset. Kuni kohtute korda seadmiseni saan mina, kui saksa vägede juhataja, iga elaniku elu ja varandust kaitsma ja tarvilikka korraldusi looma selleks, et kõik kuriteod ja eksimised teiste elanikkude elu, varanduse ja kõlbluse vastu oma seadusliku karistuse saavad. Sellepärast käsin mina kõiki komandandi-valitsusi linnas ja maal (kuni seaduslikkude kohtute kordaseadmiseni) iga kaebtust, mis eksimiste ja kuritööde üle nendele antakse, viibimata harutusele võtta. Kõik komandandi-valitsused on õigustatud, hädalistel juhtumistel esialgseid vangistusi ja süüdistatavate varanduste oma hoole alla võtmisi toimetama ja kõigil rutulistel juhtumistel viibimata asja uurimisele asuma.

Haapsalu, Baltiski, Paide, Rakvere ja Narva linnas asuvad edaspidiste korraldusteni enne 1. märtsit 1917. a. ametis olnud linnapead jälle linnavalitsuse etteotsa. Neile võivad kuni 8-liikmelised abinõukogud, kes kohalikkude komandantide ettepanekul kinnitatakse, abiks olla. Niisama võtavad ka alevites ja maal enne 1. märtsit 1917. a. ametis olnud vallavanemad, ühes väe-komanderide poolt kinnitatud abinõunikuga, kogukonna valitsemise jälle oma pale.

Kõik enne 1. märtsit 1917. ametis olnud vallavanemad ja kirjutajad seatakse uuesti ametisse. Neile on väekomanderi poolt kinnitatud vallaringkonna abinõunikud abiks.

Maakonna- ja linnavolinikkude koosolekuid, nii ka küla- ja vallasaadikute koosolekuid, ei tohi kuni edaspidiste korraldusteni mitte pidada.

Saksa sõjaväe käsuandja-kindral
Freiherr von Seckendorff,
kindral-leitnant.