Tehnikainstituut avati pidulikult

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Tehnikainstituut avati pidulikult.
Allikas: Uus Eesti, 15. september 1936, nr. 250, lk. 3.

Riigivanem, kaitsevägede ülemjuhataja ja vabariigi valitsus Koplis uue kõrgema õppeasutuse avaaktusel. ― Homme algab õppetöö.[muuda]

Tallinna tehnikainstituudi pidulik avamine teisipäeval [15. septembril 1936], millest osa võtsid riigivanem K. Päts ja kaitsevägede ülemjuhataja kindral J. Laidoner, kujunes sündmuseks Tallinnale, eriti aga Koplile.

Põhja-Eesti eesotsas Tallinna linnaga on ammu vajanud kõrgemat õppeasutust. Kord töötanud Tallinna tehnikum pidi lühikeste kaalutluste järele lõpetama siin oma tegevuse, ning tehnilisel alal õppijad siirdusid ajutiseks Tartu ülikooli tehnikateaduskonda. Avatud tehnikainstituudi vastu kujunes huvi ootamatult suureks.

Pidupäeva puhul oli insttuudi peahoone, tohutu suur majamürakas Koplis, seatud pidurüüsse. Instituudi hoone kõrges tornis lehvis rahvuslipp, koridore ja sissekäikekaunistasid loorberipuud. Suur maja, millest teine kord on veel mõnda aega kesktehnikumi kasutuses, on nagu loodud kõrgema tehnilise õppeasutuse peahooneks. Pikad, tervet maja läbistavad koridorid kahel pool asuvate loengute- ja joonistussaalidega, professorite kabinettidega ja mitmesuguseks muuks tehnilistel aladel õppimiseks nõutavate ruumidega, milliseid kasutatakse laboratooriumideks ja muuks otstarbeks, ootavad juba homme algavat õppetööd. Äsjalõppenud sisemine remont aitab tunduvalt kaasa üldmulje tõstmiseks. Kõik see sisendab tunde, et on loodud midagi suurt, niisugust, millel on püsi ja millel on edu.

Kolmandal korral asuvas suures saalis, mille mahutavus ulatub sadadese ja sadadesse inimestesse, toimub instituudi pidulik avamine ja esimene üliõpilaste vastuvõtt. Ligi nelisada on neid, kes siin alustavad õpinguid. Enamus, ligi kolmsada, on neid, kes juba varem on õppinud tehnilisel alal ning kes siin õpinguid jatkavad. (Kõigi nende nimed leiavad lugejad meie tänases lehes teisal ― 6. lhk.). Esimeseks tehnikainstituudi nimekirjas seisvaks üliõpilaseks, kelle nimi paksus “Eesti vabariigi Talinna tehnikainstituudi Album Academicum'i” nime kandvas raamatus seisab matrikli nr. 1 järele, osutub Arnold Abel. Et tema matrikkel kannab number “1”, on täiesti juhuse asi, kuna nimede sissekandmist alustati tähestiku järele endises tehnikateaduskonnas õppinuist.

Instituudi mustal tahvlil olid 14. sept. juba välja pandud prof. Kopvillem'i, prof. J. Nuut'i ja prof. Maddisson'i poolt nende loengute algused ja ajad. Teiste professorite omad lisanduvad neile täna-homme. Selgub, et oma esimese, seega ka ajaloolise, koosoleku on pidanud juba ka tehnikainstituudi üliõpilaskond. 12. sept. peeti nimelt rektori kutsel esimene tehnikainstituudi üliõpilaste koosolek, kus arutati piduliku aktuse korraldamise küsimuses üliõpilaskonnale langevat osa. Koosolek otsustaski kümmekond üliõpilast määrata piduliku aktuse korrapidajaiks. Teisi küsimusi loomulikult arutusel ei olnud, kuna kogu üliõpilaskond ei olnud veel koos.

*

Tehnikainstituudi avamistalitus algas kell pool 12 päeval. Juba aegsasti kogunesid insttuudi saali kutsutud aukülalised. Vabariigi valitsuse liikmetest olid kohal eesotsas peaministri asetäitja K. Eenpaluga ministrid O. Sternbeck ja J. Müller, siis veel riigikontrolör K. Soonberg, piiskop H. B. Rahamägi, metropoliit Aleksander, kaitsevägede staabiülem kindral N. Reek, kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülem kol. A. Kasekamp, riigimajandusnõukogu ja põllutöökoja esimees A. Jürman, Tartu ülikooli õppejõud eesotsas prorektor prof. Perlitziga, konservatooriumi direktor prof. J. Aavik, rohkesti Tallinna seltskonnategelasi, eriti insenere ja kõrgema tehnilise haridusega isikuid ning tehnikainstituudi õppejõud ja üliõpilased.

Riigivanem K. Päts saabus koos kaitsevägede ülemjuhataja kindral J. Laidoneriga. Neid saatsid haridusminister kol. A. Jaakson, kaitseminister kindral P. Lill ja tehnikainstituudi rektor prof. Kogerman.

Tehnikainstituudi avamistalitus algas vaimuliku talitusega piiskop H. B. Rahamägilt ja metropoliit Aleksandrilt. Seejärgi asus kõnetooli rektor prof. Kogerman ja andis ülevaate kõrgema tehnilise hariduse arengust Eestis, öeldes ühtlasi tänusõnu riigivanem K. Pätsile ja praegusele vabariigi valitsusele iseseisva tehnikainstituudi asutamise eest.

Seejärgi kuulutas riigivanem K. Päts pidulikult tehnikainstituudi avatuks. Järgnesid tervitused ja esimene üliõpilaste immatrikulatsioon.