Vabaduse Risti kavaleride soodustamise seadus

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed

SK I 1938, 6, 5.

§ 1. Isikud, kellele Vabaduse Risti põhikirja alusel on annetatud Vabaduse Rist, nimetatakse Vabaduse Risti kavalerideks.

RT 1938, 39, 352 IV.

§ 2. Kõigil Vabaduse Risti kavaleridel on õigus sõita viiekümneprotsendilise hinnaalandusega kõigil riigi üldkasutatavail liikumisvahendeil.

Eelmises lõikes tähendatud hinnaalandus antakse ka eri-veomaksu määradest ja platskaartidest, tariifides ettenähtud alustel ja korras.

RT 1935, 19, 181.

§ 3. Kaotanud kehtivuse. RT 1937, 103, 833 II.

§ 4. Tegelikus sõjaväeteenistuses, samuti riigiteenistuses olevaid Vabaduse Risti kavalere vabastatakse teenistusest koosseisude vähendamise tõttu ainult siis, kui neile pole anda nende töövilumusele vastavat ametikohta sõjaväes ega mujal riigiteenistuses.

(RT 1937, 15, 116 III.)

§ 5. Vabaduse Risti kavaleridele antakse eesõigus riigiteenistusse võtmisel ja ametikohtadele määramisel, samuti sõjaväe- või riigiteenistuses olevaile riigi kulul kutselise hariduse omandamise või täiendamise võimaldamisel.

Eelmises lõikes tähendatud eesõigus antakse Vabaduse Risti kavaleridele siis, kui nad oma töövilumuse ning teiste omaduste poolest vastavad ülesseatud tingimustele.

(RT 1937, 15, 116 III.)

§ 6. Käesoleva seaduse § 2–5 on maksvad ainult Eesti Vabariigi kodanikest Vabaduse Risti kavaleride kohta.