Vabadussõja nimetuse tarvitamise seadus

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Vabadussõja nimetuse tarvitamise seadus.
Allikas: SK I 1938, 6, 8.


§ 1. Poliitilisi sihte taotlevail ühinguil ja nende liitudel, samuti eraisikute, -asutuste või -organisatsioonide poolt väljaantavail ning samu sihte taotlevail trükitooteil – nii perioodilistel kui ka mitte perioodilistel – on keelatud ühingu või liidu nimeks või trükitoote nimetuseks või selle lisapealkirjaks võtta Vabadussõja, Vabadusristi, Vabadussõja mälestusmärgi või neist tuletatud nime, nimetust või lisapealkirja, olgugi seoses mingi muu väljendusega. Samuti on keelatud tähendatud trükitooteil Vabadusristi või Vabadussõja mälestusmärgi kujutise tarvitamine.

§ 2. Poliitilisi sihte mittetaotlevad ühingud ja nende liidud, samuti igasugused muud eraasutused ja -ettevõtted kui ka eraisikute, -asutuste või -organisatsioonide poolt väljaantavad ning poliitilisi sihte mittetaotlevad perioodilised trükitooted võivad võtta ühingu, liidu, asutuse või ettevõtte nimeks või trükitoote nimetuseks või selle lisapealkirjaks Vabadussõja, Vabadusristi, Vabadussõja mälestusmärgi või neist tuletatud nime, nimetust või lisapealkirja, olgugi seoses mingi muu väljendusega, ainult Siseministri loal. Samuti on vajalik Siseministri luba Vabadusristi või Vabadussõja mälestusmärgi kujutise tarvitamiseks käesolevas paragrahvis tähendatud perioodilistel trükitooteil.

§ 3. Ühingud ja nende liidud, samuti eraasutused ja -ettevõtted, kes rikkunud või perioodilised trükitooted, kus rikutud käesoleva seaduse § 1 ja 2 eeskirju, suletakse Siseministri otsusel.

Trükitooted, kus rikutud käesoleva seaduse § 1 ja 2 eeskirju, konfiskeeritakse vastava politseiprefekti korraldusel.

§ 4. Siseministril on õigus otsustada konfiskeerida enne käesoleva seaduse maksmahakkamist ilmunud mitteperioodilisi trükitooteid, mille nimetused või lisapealkirjad ei vasta käesoleva seaduse § 1 nõudeile, kui need trükitooted taotlevad poliitilisi sihte.

§ 5. Vabadussõja, Vabadusristi, Vabadussõja mälestusmärgi või neist tuletatud nimetust, olgugi seoses mõne muu väljendusega, samuti Vabadusristi või Vabadussõja mälestusmärgi kujutist on keelatud tarvitada kauba etikettidel, ärilistel blankettidel, kuulutustel, teadaannetel või muuks reklaamiotstarbeks.

Siseminister võib lubada erandeid eelmises lõikes tähendatud keelust poliitilisi sihte mittetaotlevate ühingute ja nende liitude poolt väljapandavate kuulutuste ja teadaannete kohta.

§ 6. Keegi ei või end nimetada vabadussõjalaseks või nimetada end nõnda, et see võiks viia arvamisele, et ta on võtnud osa Vabadussõjast, kui ta pole võtnud osa Vabadussõjast või kui ta ei oma õigust Vabadussõja mälestusmärgi kandmiseks.

Keelatud on kolmandail isikuil või trükitooteis nimetada isikuid, kes pole võtnud osa Vabadussõjast või kes ei oma õigust Vabadussõja mälestusmärgi kandmiseks, vabadussõjalasteks või mõne sellise nimetusega, mis võiks viia arvamisele, et nimetatavad isikud on võtnud osa Vabadussõjast.

Samuti on keelatud tarvitada Vabadussõja või vabadussõjalase või mõnda muud neist tuletatud nimetust igasuguste poliitiliste liikumiste ja organisatsioonide ning trükitoodete kohta, kes endale võtnud või kelle kohta üldiselt tarvitati seda nimetust.

§ 7. Vabadussõjast osavõtnud ohvitseridel, kes olid Vabadussõjas vähemalt üksiku väeosa või sellele vastava asutuse ülemaks, on õigus tarvitada isiklikkudel kirjablankettidel ja nimekaartidel auastme kõrval ka teenistuskoha nimetust Vabadussõjas.

Eelmises lõikes tähendatud õigust ei ole isikuil, kellelt seatud korras võetud ohvitseri auaste.

Esimeses lõikes tähendatud alustel võivad kõik Vabadusristi kavalerid tarvitada Vabadusristi kavaleri nimetust ning Vabadusristi kujutist, arvatud välja isikud kellelt võetud õigus Vabadusristi kandmiseks.

§ 8. Siseministril, kokkuleppel Sõjaministriga, on õigus anda määrusi ja juhtnööre käesoleva seaduse teostamiseks.

(RT 1937, 15, 116 III.)