Waba Maa/1936/12/05/Mõisnike kulukas pärandus Harjumaal

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Mõisnike kulukas pärandus Harjumaal.
Allikas: Waba Maa, 5. detsember 1936, nr 279, lk 6

Mõisnike kulukas pärandus Harjumaal.

318 waremest tulewad 239 lammutamisele.

Äsja walmis Harju ajut. maawalitsuses kokkuwõte waremete lammutamise käigust Harjumaal.

Kokkuwõtte kohaselt on

Harjumaal üldse 318 sellist ehitust wõi waret,

mis kuuluwad lammutamise seaduse alla. Kõige enam sarnaseid ehitusi on Wääna wallas. Neist 318 waremest on ajut. maawalitsuse poolt lammutamisele määratud 239 waret, kordaseadmisele 54, ning osaliselt lammutamisele wõi kordaseadmisele 25 waret.

Suurem osa waremeist on endised mõisa härrastemajad, wiinawabrikud, kuiwatushooned, rehed, küünid, laudad, tallid jne. Kõik enamikus paekiwiwaremed, milliste lammutamisest saab waid kõlbmatut prahti.

Seni on mitmed omanikud waremete kordaseadmisest wõi lammutamisest keeldunud, põhjustel, et lammutamine ja kordaseadmine on seotd ülejõu käiwate kuludega ja ei leidu kohta, kuhu wedada lammutamisel saadud kiwid ja prahi.

Nagu wallawalitsustelt kogutud andmed näitawad, annawad waremete kordaseadmine ja lammutamine tulu 9708 kr. ning tekitawad kulusid 86.292 kr., nii et

puudujääk selle mõisaaja päranduse likwideerimisest tõuseb 76.584 kroonile,

missuguse puudujäägi katteks pole ajut. maawalitsusel mingeid wäljawaateid.