Waba Maa/1938/02/17/Luuakse kodade esinduskogu

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Luuakse kodade esinduskogu.
Allikas: Waba Maa, 17. veebruar 1938, nr 40, lk 9

Luuakse kodade esinduskogu.

Kutsealaste omavalitsustetöö koordineerimisele. ― Kodade esimehed arutasid koostöö küsimust.

Silmas pidades uue põhiseaduse maksmahakkamist 1. jaan. s. a. ja asjaolu, et kutsealaste omawalitsuste koostöö on kohusena uues põhiseaduses ette nähtud ning kuna nende omawalitsuste koostöö on olnud seni täiesti korraldamata ja juhuslik, kutsus kaubandus-tööstuskoda nõupidamisele kõikide kodade juhatuse esimehed, et wahetada mõtteid kutsealaste kodade omawahelisest koostööst, samuti kodade koostööst riigiasutustega.

Nõupidamisele olid ilmunud kaubandus-tööstuskojast J. Puhk, põllutöökojast A. Jürima, rohuteadlaste kojast K. Jürison, käsitööstuskojast A. Naeres, kodumajanduskoja esinaine Linda Eenpalu, majaomanike kojast J. Masing, loomaarstide kojast A. Arras, insenerikojast M. Nõu, arstidekojast A. Tuben, meierite kojast J. Kaigas ja eraettewõtete ametnike kojast A. Oinas.

Koosoleku juhatajaks waliti J. Puhk.

J. Puhk selgitas põhjusi, miks nõupidamine on kokku kutsutud, ja tutwustas koosolijaid kaubandus-tööstuskojas koostatud esialgse seaduse kawaga kutsealaste omawalitsuste koostöö korraldamise kohta kodade eneste wahel ja riigi- ning muude asutustega.

Eelnõu esimene osa näeb ette

kutsealaste omawalitsuste esinduskogu ellukutsumise arwamiste awaldamiseks ja seisukohtade wõtmiseks küsimuste kohta, mis puudutawad kõiki kutsealaseid omawalitsusi.

Eelnõu teine osa käsitleb kutsealaste omawalitsuste koostöö küsimust riigi- ja muude asutustega, nähes ette, et asjaomastel kutsekodadel on õigus wäljatöötamisel olewatest seaduste ja määruste eelnõudest saada ärakirju seisukohawõtmiseks ja oma esindajate ja ametnike kaudu tutwuda ministeeriumides arutusel olewate seaduste ning määruste wäljatöötamise käiguga, et nende kohta oma arwamust awaldada jne.

Üldistest läbirääkimistest eelnõu kohta wõeti elawalt osa, awaldades arwamust, et

säärase kutsealaste omawalitsuste esinduskogu olemasolu oleks wajalik.

Kuna arutuselolew esialgne seaduse kawa walmis äsja ja see alles koosolekul wälja jagati, siis otsustati kawa anda kodade juhatustele põhimõtteliselt ja sisuliseks kaalumiseks, ning kui see sündinud, siis märtsikuu algul s. a. uuesti koku tulla. Kokkukutsumise algatus jäeti kaubanddus-tööstuskoja ülesandeks.