Daani hindamise raamat/Askaelae

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Daani hindamise raamat = Liber census Daniae
Matthias Johann Eisen

VIII. Kylaegund Askaelae.

Liberi nimi Askaelae oleksin walmis Asküla = Aasküla lugema. Aaskülast oleks aja jooksul Aaküla sündinud. Lüganuse kirikuraamatutes leidub praegu weel Aadorf, mida aga rahwas Moldowaks nimetab. Mereäärist randa hüütakse Lüganuses praegu weel Aa rannaks. Teine wõimalus on aga, et Aa rand ja küla Liberi Hazae wõi Hacaest järelkõlaks tuleb arwata. Hazae wõi Hacae tähendab aga praegust Aamõisa (Hakhof). Hacael ja Hakhofil ei ole enam aasaga tegemist, waid haga-sõnaga. — Soomes leidub Askola nimeline paik.

Lygenus, 45 = Lüganuse.

Heraes, 28 = Erra mõis ja küla.

Hvarelae, 14 = Warja küla Püssis. Wanus kirjus Warje, Wariol, Wargel. Liber põhjamaa kirjawiisi järele nimele h ette kirjutanud. Nimi alguses wist Warela wõi Warjula.

Maydalae, 10 = Maidla mõis ja küla. Küla on Maydeli sugukonnale nime annud. Alguses küla nimi wist Maidel = wäike kala, Gründling.

Hermaez, 6 = Hirmuse küla Maidlas.

Saula, 13, Salla küla Maidlas, arwab Knüpffer. Ma arwan, nime tuleb Sawla, õigem Sawala lugeda. Sawala küla leidub Erra wallas.

Kectaelae, 6 = Kohtla küla Püssi wallas. Liberi kirjutaja wist Kohtala asemel Kectaelae kirjutanud. J. Jõgewer oletab nime osa (Anteil) tähendawat.

Purdus, 26 = Purtse küla ja jõgi Püssi wallas. Eelpool tuleb nimi Purdis ette. Minu arwamise järele on Purdus ja Purdis sama. Ühe jao Purtse küla — 26 adramaa omanik oli Liberi järele keegi Rihard, kuna Purtse küla 6 adramaad Aidu ja Meheta külaga kuninga otsekohese walitsuse all seisis.

Methias, 4 = Meheta küla Püssis, arwab Paucker. Liber wahetad ht th-ga tihti ära; seega kuuluks nimi Mehtias. Kui nüüd h ja t wahele e lisame, saatsime küll Meheta nime. Sõja ajal olid ehk korra kõik küla mehed otsa saanud, mispärast küla wist Meheta külaks hakati hüüdma.

Aytis, 8 = Aidu küla Erra wallas. 1586 nimetatakse kohta Aitzi mõisaks. 1616 ostis Hans Brakel mõisa enesele ja ühendas 1651 Maidla mõisaga. Päranduse jaotusel läks Aidu 1689 Karl Wrangli kätte.

Purdis, 6 = Purtsi mõis ja küla.

Muldillippae, 4 = Muldalepa = Moldowa. l langes nimest wälja, nii tekkis Muldapa, sest hiljemini Muldowa. — Erra wallas on Maidlalipu üksik talukoht.

Hazae, teised loewad Hacae, 13 = Haa mõis ja wald. Alguses nimi wist Haga, nagu Liberi Hacae kätte juhatab.

Horumperae, 8 = Nime wõiksime Oru pere lugeda. Paucker arwab Horumperae Warupereks. Rootsi ajal oli Warupere 6 adra suurune mõis, 1687 ühendati ta aga Pagari mõisaga Jõhwi kihelkunnas. Oru küla Jõhwi wõi Päite wallas.

Rodickae, 5 = Roodu küla Kohtlas Jõhwi kihelkunnas. Liberi Rodika tuletab Soome sõna ruotikas meelde, mis adrarauda tähendab.

Sonorm, 1 = Soonurme küla Püssi wallas. On praegu olemas, ei olnud siis ainult Daani ja Rootsi ajal, nagu mõned arwawad.