ENSV Teataja 1940 nr 64 art 839

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 09.12.1940 seadlus
"Kohtunike ja rahvakaasistujate ajutise valimise ja ärakutsumise korra kohta"
ENSV Teataja 1940, 64, 839

Tekst[muuda]

Kehtiva kohtute süsteemi ümberkujundamiseks, vastavalt NSVL, liiduvabariikide ja autonoomsete vabariikide kohtukorralduse seadusele, määrata:

1. Kuni rahvakohtute valimiseni Kohtukorralduse seaduses ettenähtud korras rahvakohtunikud valitakse ja kutsutakse ära kohaliku linna või maakonna töötava rahva saadikute Nõukogu täitevkomitee poolt. Samuti kinnitatakse nende poolt rahvakohtute jaoks rahvakaasistujate nimestikud, mis esitatakse ühiskondlike organisatsioonide ja töötava rahva ühingute poolt: kommunistliku partei organisatsioonide, ametiühingute, kooperatiivide, noorsoo-organisatsioonide ja kultuuriliste ühingute poolt, samuti tööliste ja teenijate üldkoosolekute poolt — ettevõtete järgi, sõjaväelaste üldkoosolekute poolt — sõjaväeosade järgi ja talupoegade üldkoosolekute poolt — maa-asulate järgi.

2. ENSV Ülemkohtu ja ringkonnakohtute esimehed ja liikmed, samuti rahvakaasistujad nimetatud kohtute jaoks valitakse ja kutsutakse ära ENSV Ülemnõukogu poolt.

3. Lähemad juhendid käesoleva seadluse rakendamiseks annab Kohtu Rahvakomissar.

Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi Esimees Joh. V a r e s.
Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi Sekretär V. T e l l i n g.

Tallinn, 9. detsembril 1940.

Vaata ka[muuda]

Autoriõigused[muuda]

  • Tekst on avaldatud vastavalt Eesti "Autoriõiguse seadusele" (RT I 1992, 49, 615; RT I, 19.03.2019, 55), mille § 5 punkt 3 kohaselt ei rakendata autoriõiguse seadust "õigusaktidele ja haldusdokumentidele (seadused, seadlused, määrused, põhimäärused, juhendid, käskkirjad) ning nende ametlikele tõlgetele".

Algallikas[muuda]

Algselt avaldati: Eesti NSV Teataja (Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu asjadevalitsus, 1940), 13. detsembril 1940, nr 64, art 839, lk 904