Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu/Hertsog Friidrih ja Wilhelm

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu
Matthias Johann Eisen

2. Hertsog Friidrih ja Wilhelm.

Politilise wia tegi Gotthard Kettler seega, et ta oma testamendis mõlemad pojad Friidrihi ja Wilhelmi (esimene 18, teine 13 aastat wana) troonipärijateks nimetas. Täieealisteks saades pidiwad nad mõlemad seltsis walitsema; Wilhelmi täisealiseks saamiseni, mis isa 20 aasta pääle arwanud, pidi Friidrih üksi walitsema, igas tülis nõumeeste, iseäranis Henningi nõu järele tegema. Friidrih ja Wilhelm oliwad teine koguni teist wärki: Friidrih tõsine ja waikne, Wilhelm tuline ja erk. Sellepärast läks Wilhelm pea mõisnikkudega tülisse, sai Poola walitsuse poolest 1618 hertsogi ametist lahti lastud ja riigiwande alla pandud. Ta elas kuni 1620 Ruhno saarel, läks säält Saksamaale, hiljem Daanimaale ja suri 1640 Pommeris. Friidrih walitses üksi 1618–42 ja mõistis asju uuesti wanale korrale saata. Friidrih suri augusti kuus 1642; tema keha pandi Miitawi lossi hauda. Sedasama tehti ta wenna Wilhelmi surnukehaga. Ka Gotthard Kettler hingab sessamas paigas.