Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu/Hertsog Karl 1758–63

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu
Matthias Johann Eisen

8. Hertsog Karl 1758–63.

Wenemaa loaga sai 1758 kuninga Augusti poeg Saksi prints Karl Kuramaa hertsogi riigi omale lainuks. Uus hertsog sõitis weel selsamal aastal Miitawisse ja walitses kuni 1763. Kui keiserinna Elisabet 1761 ära suri ja Peeter III. trooni pääle sai, sai hulk wangisid Siberis oma süü andeks ja tuliwad tagasi; nende hulgas oli ka Biron. Et hertsog Karl Wene sõjawäge, kes seitsmeaastase sõja wõitlustest osa wõtnud, koju tagasi minnes 1762 Kuramaalt läbi minna ei lasknud, andis sellepärast wihaseks saanud keiserinna Katarina II. uuesti Kura hertsogiriigi walitsuse Bironi kätte, kes warsti selle järele 1762 Miitawisse sõitis. Hertsog Karl pidi Bironi eest taganema, sest et sellel Wene sõjawäed abiks oliwad.