Krati-raamat/Peremehe tulihännad ja sulase tulihänd

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

10.

Peremehe tulihännad ja sulase tulihänd.

O. Schantz Pootsist.

Korra olnud ühel peremehel kaks tulihända. Teine olnud punane, teine sinine. Need wedanud peremehele palju wara ja rikkust kokku. Kaebanud ka peremehele, kui sulane töö juures seisnud.

Peremees tapelnud wäga sulasega. Lubanud teenistusest lahti lasta, kui sulane weel töö juures seisab.

Sulase süda saanud täis. Wõtnud jämeda puu, löönud tulihännad ööse surnuks.

Homiku leidnud peremees tulihännad surnud olewat. Hakanud kohe uut tulihända tegema. Käinud kolm neljapäewa õhtut risttee peal ja tulnud iga korra pimedast peast tagasi.

Kõik peremehe tempusid pani sulane tähele ja pidas meeles.

Neljandal õhtul tõi peremees kaks tulihända kaasa, teine hall, teine walge. Need wedasiwad peremehele raha ja wara ja tegiwad peremehe rikkaks.

Sulane mõtlema: „Kas ma ei wõiks enesele ka tulihända teha, kes mind rikkaks teeks!“

Sulane käinud ka kolm neljapäewa õhtut risttee peal ja lugenud neidsamu sõnu, mis peremehe käest kuulnud.

Neljandal õhtul läinud ta ristteele tulihända ära tooma. Tulnud niisama nagu peremees pimedast peast tagasi.

Kogemata juhtunud sulase jalg aga wasta kiwi. Sulane kukunud maha. Silmad läinud lahti. Sulane pigistanud silmad jälle kinni ja läinud koju.

Õue wärawas tulnud tulihänd juba wasta, aga kolme jalaga.

Nüid olnud seal peres kolm tulihända, üks hall, teine walge ja kolmas kolne. Kolne olnud sulase tulihänd.

Sulase tulihänd ei jõudnud nii palju wara wedada kui peremehe kaks tulihända. Oli teine ju pealegi kolme jalaga.