Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/84

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
See lehekülg on heaks kiidetud.


pilv tuleb ähkides ja puhkides nagu meie kuri härg Väll.“ Järv langeb seda kuuldes kohe maha, — talle on nimi antud. Niisama puudub Pühaste metsa järvel nimi. Järv tüdib nimeta olekust, kerkib pilvena taeva alla ja sajab maha Võru ligidal Vagula järvena (Hurt IX, lk. 592). Samuti teeb Pragi mõisa ligidal soos nimeta järv. Seegi rändab öösi ära, rändab Vana-Koiola mõisa juurde, kus talle varssi Koiola järv nimeks pannakse (Hurt IX, lk. 593). Veel mõni muu järv rändab nime puudumise pärast mujale.

Järved rändavad uude asukohta kas pilvena taeva all või voolavad harukorral maad mööda. Kursi järv voolab maad mööda edasi, teelt kõike ettejuhtuvat ära pühkides. Samasugune väide maksab Kiiu järve kohta. Välgita järve kaldal asujaid hoiatab härg järve reostamast. Hoiatuse tagajärjetuse tõttu viskab härg sarvega tüki mäge järve, kust vesi eest ära voolab. Viru-Jaagupi Kütijärv tungib läbi mäe, jäädes peatuma teispool mäge. Helme Lõve järvest, Otepää Näkijärvest, Võnnu Tõmmujärvest, Suure-Jaani Lõhavere järvest ja veel mõnest muust kõneldakse kohalt äravoolamisest.

Tihti veavad härjad järve eneste taga teisale, nii näiteks Piirsalu järve kuus härga (Russwurm, Sagen aus Hapsal I, lk. 100). Teatakse sedagi, et järv moondanud enese härjaks ja tormanud niisugusena teisale. Tavalisesti tormab ometi härg ees, vesi tagant järele; härg ise on kas hall või must. Vana-Kariste järve tulekul kaabib härg järve jaoks augu, Tõrvas niisama; viimases hävib härg kaabitud auku.

Mitte iga kord, aga ometi sagedasti hoiatab järve eel tormav härg eesolijaid. Nii näiteks Võrtsjärve, Kuremaa, Heinjärve ja paljude teiste järvede tuleku puhul. Teisal astub hoiatava härja asemele mingisugune lind, harukorral mingisugune vanamees, ehk aga lihtsalt hääl, nagu Saadjärve tulekul. Igatahes hoiatatakse tavalisesti ikka teel olijaid või sel kohal viibijaid, kus järv tahab enesele uue elukoha võtta. Paraku pannakse hoiatust vähe tähele, — Saadjärv matab kiriku kõigi kirikulistega enese alla, Kiiskjärv Sangaste linna, Must ja Hall järv karjaseid, niisama Karijärv ja Pühajärv marjulisi. Helmeid kaarele päästma jooksev neiu Tormas ja teine neiu Karksi Veisjärve kohal jääb järve vee alla. Õisu järve kohal loogu võtvad heinalised moonduvad hoiatust tähele panemata jättes järve lainetes valgeiks pääsukesteks.

Otepää Mäha järve tulekul hoiatab pooleaastane laps lehma lüpsvat ema. Laps hakkab korraga rääkima, üteldes:


84