Lehekülg:Eesti mütoloogia II Eisen.pdf/80

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.


Taevas asudes esineb Maarja ühes Jeesusega kõige parema tohtrina. Mis häda iganes olgu, ikka minnakse Maarja palvele. Ei ime ka: peetakse ju Maarjat meie kõikide emaks, vaimulikuks emaks. Kui ema ei aita, kes siis aitab, pealegi kui sel emal vägi ja võimus aidata.

Nõialauludes seisab Maarja Jeesusega ikka kõrvuti, vahel aga ka isaga ja pojaga, vahel pühalistega. Mõne korra tõrjub Maarja niisugusel puhul koguni Jumala enese eest ära. Näituseks sõnades külmatõbe vasta palutakse: Püha Maarja, püha poega saagu tõbelista kaitsema! (Kreutzwald-Neus, Mythische und magische Lieder, l. 92). Jooksvatõbe sõnades jälle nimetatakse: Püha Maarja, poeg ja vaim (Mythische und magische Lieder, l. 94). Jälle mõnes nõiasõnas ilmuvad Isa, Poeg ja Püha Vaim kolmekesi, kuna Maarja mujale asetatakse. Roosi sõnades palutakse: Marile tahan abi anda Jumala Isa, Jumala Poja, Jumala Püha Vaimu nimel (Myth. u. mag. Lieder, l. 82).

Huvitav on ussisõnu tähele panna. Leidub sõnu, mille järele Maarja koguni ussi loonud. Maarja (andis) hinge maole (Myth. u. magische Lieder, l. 68). Jälle teiste ussisõnade järele astub Maarja kõige parema tohtrina platsi: ta pigistab mao mürgi haavast välja (Eesti Kirjandus 1910, l. 263). Arstirohtu annab Maarja nikastamise puhul. Nikastusesõnades palutakse: Maarja määrgu märga peale! (Myth. u. magische Lieder, l. 98). Roosi sõnades kuuleme Maarja kolme roosiga olevat: „Jeesus sõitis teeda mööda, Maarja vastu neitsikene, kolme roosikest käessa, üks sinine, teine punane, kolmas valge; sinine hävitab, valge hävitab, punane kaotab.“

Haiguse puhul hüütakse Maarjat vahel muude pühalistega appi:

Püha Peetrus, Matteus, Markus,
Aave Maarja, santa Maarja j. n. e.

Maarjale on Aave ja santa sõnad Ladina keelest juurde lisatud. Aave = ave tuletab roomlaste ave Maria — tere Maarja meelde, santa on nende sancta— püha.

Maarja ei esine mitte üksi inimeste arstina, vaid niisama ka loomade tohtrina, hea karjasena. Keskajal peeti Maarjat meiegi maal kõige paremaks loomade kaitsjaks (Scriptores rer. Livon. II, l. 617). Kaitsejana toob ta loomadele tervist, hoiab aga niisama hundi eest. Hundisõnades nimetatakse, et Jeesus karja ees ja Maarja karja järel käib.

Ülepea tuntakse hulk nõiasõnade palveid Maarja appihüüdmiseks. Ristiusu palveid sellevasta ei ole nii hästi kui ei sugugi leitud. Katoliku usku Luutsi maarahva juurest on Dr. O. Kallas Ave Maria palve üles kirjutanud järgmisel kujul: „Tervetahto olet sa Maarja, täus Jumala