Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/104

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
89

kann õige joone pääl seisawad. Niisugusel korral pole masinal ühtegi jõudu, mikspärast seesugust silmapilku surnuks punktiks nimetatakse. Surnupunkti päält edasiliikumiseks aitab aga jõuuratas, mis kord saadud lükkamise jõuul ise edasi keerleb ja terwe aurumasina liikumise-wärgi surnupunktist üle wiib. — Rihmade ja hammasrataste abil juhitakse a. jõud teiste masinate pääle, mida käima tahetakse panna.

Hariduse sõnaraamat Aurumasin2.png

Aurumasin.

Auster (mitmuses austrid, Lad. k. austreae), limulised loomad lamelli branchiata seltsist. Nad hingawad lõpuste abil. A-d elawad kahe poolega karbi sees; siginewad munadest. Üks tähtsamatest a-de tõugudest on astrea edulis, keda inimesed juba ammust ajast saadik toiduks tarwitawad. Kui suurel arwul a-sid praegu söödakse, tunnistab see asjalugu, et Parisi linnas üksi iga aasta 80—100 miljoni a-t ära söödakse. A-d elawad harilikult karja kaupa koos. Neid leitakse peaaegu kõikidest Europa meredest.

Austerlitz, linn Austrias (Määrimaal). Siin wõitis 2. detsembril 1805 Prantsuse keiser Napoleon I. Austria ja Wene sõjawäed hiilgawalt ära. A. lahingut kutsutakse ka kolme keisri lahinguks.

Australia, kõige wäiksem maailmajagu, 8,954,437 rkm suur. Ta langeb kahte jakku: 1) A. manner-