Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/12

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
10

grammatisch-kritischen Wörterbuchs der hochdeutschen Mundart.“

Aden, Inglise linn Lõuna-Arabias Adena lahe ääres, 26,000 el.

Adenalgia (Gr. k.), näärmete walu. — Adenitis, näärme põletik. — Adenophama, näärmete paistetus. — Adenophtalmia, silma näärmete paistetus. — Adenologia, näärmete õpetus. — Adenotomia, näärmete wäljalõikamine.

Adept (Lad. k.), alkemia tundja; inimene, kes mingi kunsti ehk teaduse saladustesse on jõudnud tungida.

Ader, kõige tähtsam ja tarwilikum põllutööriist, millega maad purustatakse,

Hariduse sõnaraamat Ader1.png

Maa-ader.

peenendatakse ja pööratakse, umbrohtu häwitatakse, sõnnikut ja mõnikord ka seemetgi maa sisse küntakse, wagusid ja waoharjasid tehtakse. Häält adralt nõutakse: ta peab kindlasti ja nii ehitatud olema, et teda kergesti parandada, seadida ja juhtida wõib, et ta kerge wedada on ja ilmaaegu inimest ega looma ei waewa. — Meie teeme wahet maa- ehk hark-adra ja Saksamaa-adra wahel. — Maa-adra tähtsam osa on raudpuu. Selle harude külge on kaks adra-rauda (sahka) kinnitatud. Raudpuu ise kinnitatakse kurgede (adra-aisade) külge adra-kasti abil. Raudpuu ülemises otsas on pääpulk ja adra-pää (käsipuu), mida kündmise ajal käes hoitakse. Mulla ümberpöörajaks on raudpuu külge kinnitatud adralusik, mida tarwituse järele kord ühe, kord teise adra-raua pääle seatakse. — Saksamaa-adral on järgmised osad: tera (sahk),

Hariduse sõnaraamat Ader2.png

Lihtkünni-ader.

tald ehk jalg, nuga ja tiiw. Kõik need osad on adra-raami ehk tiisli külge kinnitatud. Raami (tiisli) tagumise otsa küljes on kaks käsipuud, esimese otsa küljes adrakorraldaja ehk regulator, mille abil teatud piirideni wao sügawust ja laiust wõib korraldada. —

Hariduse sõnaraamat Ader3.png

Suur ratastega künni-ader.

Adra ehitus on selle järele, missuguse otstarbe pääle atra tarwitatakse, wäga mitmesugune. Nii leiame ühe- ja mitmeteraga, rataste ja kingade pääl,

Hariduse sõnaraamat Ader4.png

Eckart’i lihtkünni-ader.

ma-