Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/13

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
11

dalaid ja kõrgeid, kinniliste (alaliste) ja wahetawate osadega atru. Meie maal on lõige rohkem tarwitusel järgmised adrad: 1) aluspõhja adrad (1 hob.); 2) lihtkünniadrad (1—2 hob.), mida Eckart Berlinis, Schwarzhof Kuramaal ja Lõokene Tartus walmistawad; 3) kolmesahilised seemendamise adrad (2—3 hob.) ja 4) konsum-adrad (3—4 hob.).

Adhäsion (Lad. k.), kahe keha kõige ligemate jagude wahel olew kinnipidamise ehk ligemale tõmbamise jõud, mis end liimimise, kliisterdamise, kuldamise jne. juures awaldab.

Adjectivum (Lad. k.), omadusesõna.

Adjunkt (Lad. k.), ameti abiline ehk asemetäitja.

Adjutant (Lad. k.), sõjawäejuhataja käskjalg.

Adlercreutz, Karl Johann, Rootsi kindral, snd. 1757 Soomemaal, sr. 1815 Stockholmis; wõttis 1809 Rootsi kuninga Gustav IV. rahwa nimel wangi.

Ad libitum (Lad. k.), tahtmise järele; nagu meeldib.

Administrator, walitseja.

Administration, (Lad. k.) walitsus.

Admiral (Ar. k.), sõjalaewastiku juhataja. Wenemaal on neljasuguseid admiralisid: 1) kindral-admiral, 2) admiral, 3) wiitse-admiral ja 4) konter-admiral.

Admiraliteet, 1) merewäe-asjade ülemwalitsus, 2) sõjalaewade ehitamise ja parandamise koht.

Admiralilteedi saared, Saksa saarestik Waikses okeanis, Uuest-Guineast põhjapool; 2276 rkm. suur.

Ad modum (Lad. k.), wiisil, kombel; a. m. Minelli, Minelliuse wiisil.

Adolf Friedrich, Holstein-Gottorp’i hertsog, Rootsi kuningas 1751—71, wõttis 1757—62 seitsme-aastasest sõjast osa.

Adonai (Ebr. k. „minu isand“), Jumal. — Juutidel oli wanal ajal ja on weel praegugi Jehowa nimi nii püha, et nad selle sõna asemel ikka a. tarwitawad.

Adonis, Greeka muinasusus ilus noormees, iluduse jumalanna Aphrodite armuke.

Adour (l. aduur), jõgi Lõuna-Prantsusemaal, tuleb Pyrenei mägestikust ja jookseb Biskaya lahte; 333 km. pikk.

Adramaa (Sk. k. Haken), maapinna suuruse-mõõt endisel ajal Eestimaal. — Adrakohus ehk aagereht oli Eestimaal umbes sedasama, mis maakohus ehk landreht Liiwimaal. A. 1888 kaotati need kohtud ära ja nende asemele seati kreispolitseid.

Adress (Pr. k.), 1) kirja päälkiri, milles kirjasaaja nimi ja elukoht üles tähendatud; 2) mingi seisuse ehk seltskonna kiri riigiwalitsejale tänu, rõõmu, soowi jne. awalduseks; 3) adressikoosolek, rahwa asemikkude koosolek, kus selle üle läbi räägitakse, missugune wastus walitsejale troonikõne pääle tuleb anda.