Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/128

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
109

jas Wene wanu rahwawiisisid. B-i peetakse Wene „uuema muusika“ päämeheks.

Balaklawa, linn Krimmi poolsaarel, Jalta kreisis 12 w. Sewastopoli linnast eemal; 2500 el.

Balalaika, Wene rahwa keelepill (3 keelega), tarwitatakse iseäranis Lõuna-Wenemaal.

Balance, (Pr. k. l. balangs), 1) kaal, tasakaal; 2) arwede lõpuotsus; waranduse- ja wõla-summa kokkuwõte, millest näha on, kumb suurem on, kas wõlg wõi warandus, ja kui palju suurem.

Balashow, kreisilinn Saratowi kubermangus, Hoper’i jõe ääres; 12,000 el.

Balboa, Vasco Nunez de (1475—1517), Hispania conquistador (maade-wõitja), leidis (1513) Waikse okeani üles. Teda süüdistati selles, et ta Hispania walitsuse wastu mässu olla tõstnud, ja hukati ära.

Balch, linn ja maakond Afghanistanis, Amu-Darjast lõunapool. Linnas on 15,000 el. Ennemuistne Baktra, Baktria päälinn.

Baldahin, trooni, järje ehk kanderaami riidest wari; troonikatus.

Hariduse sõnaraamat Baldahin.png

Baldahin.

Balduin, Jerusalema kuningad: 1) B. I. hertsog Gottfried v. Bouilloni wend, Boulogne krahwi Eustachius’e poeg, wõttis osa esimesest ristisõjast, waliti 1100 Jerusalema kuningaks, walitses sääl kuni 1118 a. — 2) B. II. eelmise lellapoeg ja järeltulija, walitses 1118—31, wõitis 1124 Tyrose linna ära. — 3) B. III., snd. 1129, walitses 1143—62, wõitis 1153 Askaloni, suri 1162 Tripolis.— 4) B. IV, liignimega „pidalitõbine“ Amalarich’i poeg ja järeltulija, walitses 1173—84. — 5) B. V, walitses 1184—86, snd. 1180.

Baldur (Baldr), skandinawialaste muinasusus „walguse jumal“; Odini poeg.

Baleari saared, Hispania saarestik Wahemeres, 5024 rkm. suur, 312,593 in. Tähtsamad saared on Malorca, Menorca ja Cabrera. — Päälinn: Palma (Mallorca saarel).

Balfour (l. baalför), Arthur James, Inglise riigimees ja kirjanik, snd. 1848, — waliti esimest korda 1874 alamkotta, oli 1878—1880 Salisbury sekretär ja aitas teda Berlini kongressil, nimetati 1886 Shoti asjade sekretäriks, 1887 Iiri asjade pääsekretäriks ja 1891 riigi wara-ameti esimeseks lordiks ja wanameelsete juhatajaks alamkojas. Kui Salisbury 1902 a. suwel pääministri ametist lahkus, sai B. tema asemele. Wabameelsete wõidu järele (1906