Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/130

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
111

Balsamin (Impatiens balsamina), ühe ehk mitmeaastased taimed lemmaltsade (balsaminacea) sugukonnast; kaswatatakse ilutaimedena tubades ja aedades.

Hariduse sõnaraamat Balsamin.png

Balsamin.

Balsameerimine. B-se otstarbe on surnukeha mädanemise eest hoida. Selleks tarwitatakse mitmesuguseid mädanemise-wastuseid asju, mis keha sisse pannakse ehk weresoontesse pritsitakse. Egiptlased tarwitasiwad oma surnute b-se juures mitmesuguseid balsamid, s. o. taime waikusid, kus juures surnukeha asfalti korraga („Juuda waik“) üle tõmmati. Nüüdsel ajal tarwitatakse seks mitmesuguseid sulatisi, nagu: sublimati, arsenikalist hapet, weewlihapet, tsinki, karbolihapet, kahekordset kloorhapu elawhõbedat jne.

Balta, kreisilinn Podolia kubermangus; 35,000 el.

Balti-maa, wt. Läänemere-kubermangud.

Balti-meri, wt. Läänemeri.

Baltimore (l. báltimoor), linn P.-Amerikas, Marylandi riigis, Patapsco jõe kaldal, 510,000 el. Asutatud 1729 a. Linnas on ülikool, akademia ja seminar. — 2) Inglise lord George Calvert B. (1574—1632), oli Marylandi riigi asutaja. Tema nime järele hakati riigi päälinna Baltimoreks kutsuma.

Baltiski, wt. Paltiski.

Balti konstitutsioni erakond, nõuab põhjusseaduselist monarhiat ja üleüldist hääleõigust, aga nii, et kõige jõukamatel riigikodanikkudel rohkem õigusi oleks kui kehwematel. Tema poolehoidjad on mõisnikud ja jõukamad kodanikud, peaaegu ainult Saksa rahwusest. Erakonna kandidadid kukkusiwad kahel esimesel riigiwolikogu-walimisel läbi, saiwad aga 1907 a. walimisel, mis muudetud walimise-õiguse põhjal ära peeti, enamuse. Erakond peab wolikogus oktobristitega ühendust.

Balzac (l. balsákk), Honoré de (1799—1850), üks kõige parematest ja kuulsamatest Prantsuse romani-kirjanikkudest; kirjutas juttusid jne. realises sihis. Tema kirjatööd ilmusiwad Parisis 1856—59 a. päälkirja all: „La comédie humaine“ 45 köites.

Bambára, neegrite maa Sudanis, Nigeri jõe ääres, seisab nüüd Prantsuse walitsuse all; 236,800 rkm. suur, 2 milj in. Päälinn: Segu.

Bamberg, linn Baierimaal, Regnitzi jõe ja Ludwigi kanali ääres, u. 45,000 el.

Bamberger, Ludwig, (1823 kuni 1899), Saksa majanduseteaduse tundja ja politikamees. Wõttis 1849 a.