Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/139

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
120

rahani kubermangus, 43 wersta (ümberringi mõõtes) suur. Saadakse iga aasta u. 11 milj. puuda soola.

Basmanow, Peter Feodorowitsch, Wene sõjaülem, wõitles Boris Godunowi ajal Wale-Dimitri I. wastu, wõitis wiimase Nowgorod-Sewerski juures (1604) ära, läks 1605 Wale-Dimitrit poole ja sai 1606 Dimitrit kaitsetes surma.

Basra (Bassora), Türgi linn Irak-Arabis, Schat- el Arabi ääres, 40,000 el.

Basrelief (l. baareljeef), wt. relief.

Bass, kõige madalam meesterahwa hääl, ulatab F-st kuni e’-ni.

Bassermann, Ernst, Saksa politikamees, snd. 1854. Badeni-maal, pidas esiti kohtnuiku ja siis adwokadi ametit, waliti 1893 Saksa riigipäewa liikmeks. On üks rahwuswabameelsete juhatajatest.

Bassia, wõi-puu: kaswab Ida-Indias. B. seemnetest saadakse wõisarnast õli (tshuri). Lehtedes leidub rohkesti piimasarnast mahla.

Bass-wäin, merekitsus Australia mannermaa ja Tasmania saare wahel. B. on 1797 a. üles leitud.

Básta (It. k.), küllalt!

Bastard (Pr. k. batard, kahest ise sugust sündinud), sohilaps; wärdjas.

Bastian, Adolf (1826—1905), Saksa rahwateadlane (ethnograf), oli rahwa-teaduse museumi juhataja ja prof. Berlinis. Kirj. „Die Völker des östlichen Asien“ (Ida-Asia rahwad), „Ethnologische Forschungen“ (rahwateaduselised uurimised) jne.

Bastiat (l. bastjaa), Fréderic (1801—80), Prantsuse majanduseteadlane. Oli wabakauplemise poolehoidja ja sotsialismuse wastane. Kirj. „Harmonies economiques“ ja „Sophismes economiques“.

Bastille (l. bastij), wangimaja Parisis, oli esialgu kindlus, häwitati 14. juulil 1789 suure mässu ajal Parisi elanikkude poolt ära.

Bataljon (Pr. k. bataillon, l. batajóng), osa jalawäe polku, mitu roodu, sõja ajal umbes 1000 meest. Paljudes riikides on polgus 4 bataljoni ja bataljonis 4 rootu.

Batarei, suurtükiwäe osa, kus kuni 8 suurtükki ühes meeste, hobuste, moona ja muu kraamiga, mis wõitlemiseks tarwis läheb, on.

Batawia, Hollandi Ida-India asumaade päälinn Jawa saare põhjapoolsel kaldal. B. on Ida-India saarestiku kõige tähtsam kaubalinn; 110,000 el. Asutatud 1619 a. — B. klima on terwisele kahjulik.

Batawia wabariik, Põhja-Madalmaade (Hollandi) ametlik nimi 1795—1806.

Bath ordo (ehk auutäht), Inglise rüütli-ordo, kuningas Heinrich IV. asutatud 1339.; praegusel ajal Inglise auutäht ehk orden, mida pääasjaliselt sõjateenistuses olejatele antakse.

Báthori, 1) Stephan (1522 kuni 1586), Siebenbürgeri würst, waliti 1576 Poola kuningaks, wõitles 1579—82 Wene tsaari Iwan IV. wastu, sai Kiwerowa-Gorka rahu läbi (1582) Liiwimaa oma walitsuse