Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/142

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
123

siiamaani olnud, 1881—90 ka weel Saksi maapäewa liige. 1872 mõisteti ta „riigi äraandmise eest“ kaheks aastaks kindlusesse wangi, ja pärast weel majesteedi auu haawamise ja muude süüde eest. Kokku on ta 57 kuud wangis istunud. B. on tubli töötegija ja hiilgawate annetega kõnemees, kes tundi wiis järge mööda kõneleda wõib, ilma et ta kuulajatele igawaks läheks. Marxi õpetusest hoiab tema kõwasti kinni ja usub kindlasti, et töölised wõimu riigis warsti oma kätte saawad. Oma erakonda on ta liigjulgete ettewõtete eest alati hoiatanud, mitu korda on ta üleüldise streigi ja mitu korda sõjawäe wastase kihutusetöö wastu kõnelnud.

Beck, wabaherra von, Austria politikamees, nimetati 1906 suwel pääministrits. Tema wiis üleüldise walimiseõiguse ettepaneku läbi.

Becket, Thomas (1119—70), Canterbury pääpiiskopp (1162 saadik) Inglisemaal, wõitles Inglise kuninga Heinrich II. wastu kiriku ilmaliku wõimu pärast. Ta äritas kuningat nii, et selle poolehoidjat ta kirikus ära tapsiwad. Heinrich II. pidi seepärast paawsti sunnil B. haual oma pattu kahjatsema ja munkadel ennast peksta laskma. Kuningas Heinrich VIII. lastis B. luud hauast wälja kaewata ja ära põletada.

Becquerel (l. bekkerell), Anton Henry, Prantsuse fiisikateadlane, snd. 1852, on 1895 a. saadik politehnikumi prof., leidis 1896. n. n. B.-kiired üles.

Beda, Venerabilis, anglosakside ajaloo-kirjutaja, snd. 672, oli 702 a. saadik presbyter Girvy kloostris, suri 735. Kirj. „Historia ecclesiactica gentis Anglorum“ (Anglosakside kiriku-ajalugu).

Bedford (l. bedförd), Inglise linn Ouse jõe ääres; 35,3000 in.

Bedlam (l. bedlämm), waimuhaigete maja Londonis.

Beduínlased (Ar. k. „kõrbe elanikud“), Arabia, Syria ja Libya kõrbe rändajad rahwad. Nad on Muhamedi usku ja elawad oma walitud würstide (scheikide) juhatuse all.

Beecher-Stowe (l. biitsher-stou), Harriet (1812—96), Amerika naiskirjanik. Kirj. romani „Uncle Toms cabin“ (Tomi onu onn), millel wäga suur mõju oli Amerika orjakaupluse häwitamise kohta. Seda raamatut on pea igasse Europa keelde ümber pandud (tõlgitud 1901 a. Eesti keelde lühendatud kujul).

Beelzebub (Ebr. k. Baal ja sebub, kärblane), Wilisti rahwa jumal. Juutide nimetus „pää-kuradile“.

Beernaert (l. beernaart), François, Belgia riigimees, snd. 1829, mõõdukas kiriklane, hää kõneleja. Oli 1873—78 minister ja 1884—94 pääminister; walmistas uue walimiseõiguse seaduse. Pärast wõttis ta Haagi rahukonwerentsi tööst osa.

Beethoven, Ludwig van, Saksa kõige kuuulsam helilooja ehk komponist, snd. 1770 Bonni linnas. Läks 1792 Wieni linna, kus Hay-