Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/147

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
128

aga tõepoolest on läänepoolne jagu Persia ja idapoolne jagu Inglise kaitse-walitsuse all.

Benares, linn Briti Ida-Indias, Ganges’e jõe ääres; indialaste püha linn; 209,500 el. Linnas on 272 moscheed ja hindude kõrgem usuteaduse kool.

Bender, kreisilinn Bessarabia kubermangus, Dnjestri jõe ääres, 33,000 el.

Bendin, kreisilinn Petrokowi kub. (Poolamaal); 21,000 el.

Bene (Lad. k.), hästi.

Benedetti, Vincent, krahw von, Prantsuse diplomat, snd. 1817, nimetati 1861 saadikuks Turinisse. oli 1864—70 saadikuks Berlinis, pani Emsi supeluskohas Prantsuse walitsuse nõudmise Preisi kuninga Wilhelm I-sele ette, mille tagajärjeks Saksa-Prantsuse sõda oli.

Benedikt Püha, snd. 480 Nursias (Umbrias), suri 543; asutas Neapeli linna ligidal Monte Cassino nimelisele mäele munga-kloostri. Selle kloostri seadused, mis B. kokku seadis, on kõigile teistele Lääne-Europa munga-kloostritele eeskujuks olnud.

Benedix, Julius Roderich (1811—73), Saksa näitekirjanik. Kirj. nalja-näitemängusid.

Benediktow, Wladimir Gregorjewitsch (1807—73), Wene luuletaja.

Beneficium (Lad. k., l. benefiitsium) häätegu; keskaja laenuwalitsuse ehk feodalismuse ajal mõisa, mis sõjameestele wõi ustawatele teenritele kingiti, wõi ka tarwitada anti; ka kirikumõisa.

Benefíz (Lad. k., l. benefiits), teatri etendus, mille sissetuleku keegi näitleja saab.

Beneke, Friedrich Eduard (1798—1854), Saksa mõttetark. Kirj. iseäranis hinge- ja kaswatuse-teaduse üle.

Bengalia, Briti maakond ehk prowints Ida-Indias, 392,480 rkm. suur, u. 72 milj. in. Päälinn: Kalkutta.

Bengali merekitsus, India okeani jagu, Ees- ja Taga-India wahel.

Bengali tuli, wärwi- ehk ilu-tuli, mis Bengaliast pärit on ja ka meile uuemal ajal kaunis tuttawaks on saanud. B. tulede jaoks pruugitakse teatawate metallide soolasid, millel põlemise juures wärwiline leek on. B. tule retseptisid on wäga palju. Siin anname mõned tähtsamad neist:


Kloorikashapu kali (Kali chloric.)
Weewlit
Puusütt (peenikeseks tambitud)
Lämmastikhapu bariumi (Barit. nit.)
            „            strontsiumi (Stronc. nitric.)
            „            natriumi (Natr. nitric.), Tschili salpetrit
Weewliammon. waske (Cupri sulfammon.)
Salpetrit (Kali nitricum)
Weewel-stibiumi (sulf. stibium, antimonii)
Püssirohu pulbrit
Roheline.
32,7 osa,
9,8 „
5,2 „
52,3 „

Punane.
29,7 osa,
17,2 „
1,7 „

45,7 „5,7 „
Kollane.

23,6 osa,
3,8 „


9,8 „

62,8 „

Sinine.
54,5 osa,

18,1 „27,4 „


Walge.

20 osa.

60 „
6 „
15 „*)

*) Selle segu kokkupanemise juures tuleb iga aine iseäraldi peenikeseks tõugata ja alles siis sõrmede abil läbi segada. Wastasel korral wõib plahwatus tulla.