Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/15

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
13

Aërostat (Gr. k.), õhulaew, lendamise masin.

Aërostatik, õhusarnaste kehade tasakaalu õpetus.

Aeschines (Gr. k. Aischines), Greeka kõnemees, snd. 389 e. Kr. Athenas, sr. 314 Rhodos’es; Isokrates’e õpilane, Makedonia kuninga Philip II. poolehoidja, Demosthenes’e wastaline. Aeti (380 e. Kr.) Demosthenes’e toimel Athena linnast ära; asutas Rhodos’e saarele kõnemeeste kooli.

Aeschylos (Gr. k.) Aischylos), Greeka näitekirjanik, kurbmängude põhjendaja, snd. 525. e. Kr., sr. 456 Syrakusa’s, wõitles Marathon’i, Salamis’e ja Platää lahingutes perslaste wastu. Tema kirjutatud seitsmestkümnest näitemängust on meie ajani ainult weel 7 järele jäänud, nimelt: „Seotud Prometheus“, „Perslased“, „Seitse Thebai wastu“, „Agamemnon“, „Eumenidid“, „Wabastatud Prometheus“, „Choëphorid (surmaohwrid)“. Mõtete laiuse, tundmuste sügawuse, kõrge mõttelennu ja ilusa keele poolest on A-e näitemängud tõesti imestamise wäärt.

Aesculapius, wt. Asklepios.

Aesopos, Greeka walmide-luuletaja, snd. umbes 620 e. Kr. orjana Phrygi’as, sr. 560 e. Kr. Lydia kuninga Krösos’e usaldusmehena.

Aesthetika (Gr. k.), iluteadus.

Aethiologia (Gr. k.), õpetus (haiguste-) põhjustest.

Aesti, rahwas, kes Roma kirjamehe Tacitus’e ajal Läänemere kallastel elas. Mõned meie aja kirjamehed arwawad, et need eestlaste esiwanemad on olnud.

Aëtius, Lääne-Romariigi sõjawäe päälik, sünd. 396 wõitis hunnide kuninga Attila (451) Katalaunia wäljadel. Keiser Valentinian III laskis ta (454) ära hukata.

Afanasjew, Aleksander Nikolajewitsh (1826—1871), Wene muinasaja-uurija ja kirjanik, andis suure kogu „Wene muinasjuttusid“ wälja ja terwe rida kirjatöösid muinasaja uurimise põllul: „Slaawlaste ilmawaated looduse pääle“, „Nõidumine Wenemaal wanal ajal“.

Affaire (Pr. k., l. affäär), asi, toimetus, äri.

Affekt (L. k.), meeleliigutus, kirg. Affectuoso (It. k.), kirgliselt (muusikas).

Affiche (Pr. k. l. affish), wäljapandud kuulutuseleht.

Affinität (Lad. k.), kemialik sugulus.

Afghanistan, emiri-riik Asias, Turkestani ja Ida-India wahel; 558 t. rkm. suur, 4 milj. in. — Päälinn: Kabul. Mägestikud: Hindukusch, Sefid-Koh, Suleiman. Jõed: Kabul, Amu-Darja, Hilmend, Hamunsumpf. Elanikud: afghanlased (Irani tõugu rahwas), on perslastega sugulased.

Afranius, Lucius, Roma näitekirjanik, Fabula togata ehk roomlaste rahwalõbu-mängude looja, elas 150 e. Kr.

Africanus, Sextus Julius, Rooma ajalooteadlane Emausest, elas umbes 232 p. Kr.