Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/14

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
12

Adriameri, Wahemere osa, Italia, Austria, Türgi, Montenegro ja Greekamaa wahel, on Jonia merega Otranto merekitsuse läbi ühenduses. Pikkus 780 km., laius 180 (paiguti ka 230 km.). Merepind 130,000 rkm. suur.

Adria, Italia linn Po jõe ääres, 15,800 el.

Adrianopel (Türgi keeli Edirnè), linn Türgimaal Rumelias, Maritza jõe ääres. Siin wõitsiwad 378 läänegothlased Roma keisri Valens’i sõjawäed; 1829 tehti siin Wene- ja Türgimaa wahel rahuleping. A. oli 1365—1453 Türgi sultanide päälinn.

Adscriptus glebae (Lad. k.), maa-ori.

Adua, linn Abessinias.

A duri akkord, muusikas: a, cis, e.

Advent (Lad. k. „tulemine“), Kristuse tulemine; a. aeg, Kristuse tulemise aeg, 4 nädalat enne Jõulu.

Adverbium (Lad. k.), määrasõna.

Advocatus Lad. k.), Eesti k. adwokat, 1) seaduse tundja, 2) kohtuasjade õiendaja, s. o. niisugune isik, kellel luba on kohtudes wõõraid kohtu-asju ajada.

Advocatus ecclesia, kiriku kaitsja; Saksa keisrite auunimi keskajal.

Aedilid, politsei ametnikud wana-aegses Roma linnas. Nende kohus oli awalikkude ehituste järele waadata ning uulitsatel, turgudel, ja pidudel korda pidada. Esimest korda waliti neid ametisse 494 e. Kr.

Aegeus, Greeka muinasjutu järele Athena kümnes kuningas, kangelase Theseus’e isa, Aegeus’e meri olla temast omale nime saanud.

Aegeus’e meri (Gr. k. Archipelagos, Türgi k. Adalah Dschengizi), Vahemere jagu Wäike-Asia, Greeka- ja Türgimaa wahel. Temas on Kykladi ja Sporadi saarestikud.

Aegir germanlaste muinasusus laenetawa mere walitseja.

Aegna (Sk. k. Wulf), wäike saar Soome lahes, Nihatu walla piiris, Jõelehtme kihelkonnas, Harjumaal, 4 rw. suur.

Aegospotamos, jõgi Thrakias (Greekamaal). Siin häwitas 405 e. Kr. Sparta sõjaülem Lysander Athena wiimase sõjalaewastiku.

Aelst, wt. Aalst.

Aeneas, Troja kangelane, Anchises’e ja Aphrodite poeg, läks oma isa ja pojaga pärast Troja linna ärahäwitamist Trojast ära, jõudis mõne eksisõidu järele Latiumisse (Italias), kuhu tema poeg Askanius Albalonga linna ehitas. Askanius’e soost oliwad Roma linna asutajad Romulus ja Remus.

Aeolos, Gr. muinasusus tuulte jumal.

Aera (l. eera, Lad. k.), aja-arwamine. — Juudid arwawad aega maailma loomisest (Hilleli järele 3761. e. Kr.), kristlased Kristuse sündimisest, muhamedlased 622. aastast p. Kr., mil Muhammed Mekkast Medinasse põgenes.

Aërodynamik (Gr. k.), õhusarnaste olluste ehk gaaside liikumise-õpetus.

Aëronaut (Gr. k.), õhulaewnik.