Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/160

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
137

Besekirski, Wasil Wasiljewitsch, Wene wiiulikunstnik, snd. 1836 Moskwas.

Beskídid, Karpathi mägestiku läänepoolne osa.

Beskow, Bernhard v. (1796 kuni 1868), Rootsi kirjanik. Kirj. luuletusi ja näitemängusid Rootsi ajaloost.

Besobrasow, Wladimir Pawlowitsch (1828—89), Wene majanduseteadlane. Kirj. „Riigi teaduste kogu“, „Wenemaa rahwa majandus“, „Riigi sissetulekud“ jne.

Bessarábia, Wene kõige lõuna-läänepoolsem kubermang, Pruthi, Dnjestri ja Mustamere wahel; 40,696 rw. suur; 2 milj. in. (suuremalt jaolt moldawlased ja juudid). Põhjapoolne ja keskmine jagu on künkline, lõunapoolne jagu aga stepiga (rohtlaanega) kaetud. Jõed: Kiili-haru, Donau, Pruth, Dnjester, jne. Rahwa pää-elutoimetused on: põlluharimine (kaswatatakse pääasjalikult nisu ja kukurusat), aia-asjandus, marjawiina tegemine, tubaka-kaswatamine ja lambakaswatamine. B-s on järgmised kreisid: Kischinewi, Akkermanni, Benderi, Bjeletsi, Ismaili, Orgejewi, Soroki ja Hotini. Päälinn: Kischinew.

Bessemer, Henry (1813—98), Inglise inshener, n. n. Bessemer’i terase-walmistamise wiisi ülesleidja. B. terast tehtakse sel wiisil, et sula terase sisse suure waotuse all õhku lastakse.

Bestúshew, Aleksander Aleksandrowitsch (1797—1837), Wene kirjanik, oli kaardiwäe rittmeister, wiidi 1825 a., sest et dekabristide-mässust osa wõttis, Siberisse (Jakutskisse) elama ja saadeti (1829) säält lihtsoldatina Kaukasiasse. Ta kirjutas „Marlinski“ warjunime all juttusid. Mitmed tema juttudest, nagu „Amalat-Bek“, „Mullah Nur“ jne., leidsiwad Wene rahwa poolt rohket wastuwõtmist, ehk küll neil elu-tõsidus puudub. B. sai tormijooksul tsherkesside kindluse Ardleri pääle surma.

Bestúshew-Rjúmin, 1) Aleksei Petrowitsch (1693—1766), oli Wene riigikantsler 1744—58, juhatas 16 aastat Wene wälimist politikat. — 2) Konstantin Nikolajewitsch (1829—97), Wene ajalooteadlane; asutas Peterburisse kõrgemad naesterahwaste kursused, mida 1878—82 juhatas.

Bestúshewi erkude tinktur, erkusid kõwendaw, rauda sisaldaw arstirohi.

Beta vulgaris, wt. peet.

Bethania (Petania), küla Jerusalema ligidal, Õlimäe juures; nüüd Beit el Azarjeh. Siin elasiwad Latsarus, Maria ja Martha.

Bethlehem (Ebr k. leiwa maja), linnake Palestinas, u. 6 w. Jerusalemast lõuna poole, Taweti ja Kristuse sündimise koht; nüüd Bet-Laeh’m, kus 7000 el.

Bethlen Gabor (1580—1629), Siebenbürgi würst 1613—29, ühendas 1619 a. end böömlastega Ferdinand II. wastu, wõttis 1626 a. saadik kolmekümne aastasest sõjast osa.