Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/161

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
138

Bethmann-Hollweg, Theobald von, Saksa politikamees (snd. 1856) Preisi ametnikkude soost. Nimetati 1907 Saksamaa sisemiste asjade riigisekretäriks, krahw Posadowsky asemele.

Betón, weekindla tsemendi ja kruusa segu, mida ehituste, nagu hoonete, sillajalgade jne. aluste ehk wundamentide tegemise juures tarwitatakse. B-ga täidetakse sügawad ja kitsad hauad täis; paari päewa pärast angub b. nii kõwaks, et tema pääl kui kindla aluse pääl ehitust wõib ette wõtta, ilma et vajumist karta oleks.

Betonica hirta ja officinalis, wt. tõnnike.

Betula, wt. kask.

Betschuánlased, Lõuna-Afrika rahvas.

Beziers (l. besjee), Prantsuse linn Orb’i jõe ääres, 45,000 el.

Bezirk (Sk. k. l. betsírk), ringkond, tähendab suurel jaol Saksamaal ja Austrias umbes seda, mis meil kreis. Preisimaa „valitsuse-ringkond“ on aga umbes seda, mis meie kubermang, suurem kui kreis, mis sääl ka olemas on ja wähem kui prowints. Viimaseid on Preisimaal 12, walitsuseringkondasid aga 35, seega iga miljoni elaniku kohta arwata üks. Austrias on ringkonna päälikuid üle 300, seega arwata 90 tuhande elaniku kohta üks.

Beöthy (l. bööti), Sigismund (1819—96), Ungari kirjanik, oli ameti poolest adwokat. Kirj. luuletusi, romanisid ja naljanäitemängusid. Tema poeg Zsolt (snd. 1848), on ka kirjanik.

Bhagavad-Gitâ (jumaluse laul), wana-India lugulaulu, Mahabharata üks osa. B.-G-st peetakse niisamati lugu, nagu püha „Veda“ raamatutest.

Bhartrihari, India salmide-luuletaja; elas 50 e. Kr.

Bhavabhûti, India näitekirjanik, elas u. 800 p. Kr. Kirj. Malatimâdhava jne.

Bhópal, Inglise kaitseriik Kesk-Indias; 17,730 rkm. suur 952,090 in. Päälinn: Bhopal, Betwa jõe ääres. Linnas on 70,000 el.

Bhutan, iseseisew Ida-India riik Himalaja mägestikus; 34,000 rkm. suur, 200,000 in. Päälinn: Tassisudon.

Biáfra-bai, Guinea lahe idapoolne jagu.

Biala, kreisilinn Sjedletsi kub.; 13,500 el.

Biarritz, Prantsuse linn Biscaya lahe ääres; 11,500 el.; üks kõige kuulsamatest ja toredamatest Prantsuse mere-supeluskohtadest.

Bibliographia (Gr. k.), raamatute kirjeldus, raamatute-teadus.

Bibliomania (Gr. k.) raamatute-haigus.

Bibliophil (Gr. k.), raamatute-sõber,

Bibliothek (Gr. k.), raamatukogu.

Bicêtre (bisäätr), küla Parisi linna lähedal. Sääl on kuulus waimuhaigete maja.