Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/167

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
144

wiimaks rahwuswahelise raha hääks tööd teinud. Tema sulest on 1898 „Tulewase sõja“ kohta kuue-andeline raamat ilmunud.

Blitum bonus Henricus, wt. Hää Hendrik.

Bloch, 1) Mark Elieser (1723 kuni 1799), arst Berlinis. Kirj. „Allgemeine Naturgeschichte der Fische“ (kalade üleüldine looduselugu). — 2) (Ballagi) Moritz, Ungari keeleteadlane, snd. 1815, oli kuni 1878. prof. Pest’is. Kirj. Ungari keeleõpetuse ja sõnaraamatu.

Blockade (Ingl. k., l. blokaade), piiramine, ühe koha wõi maa, iseäranis sadama ehk ranna lahutamine muust maailmast wõõra riigi sõjawäe poolt. B-det tarwitatakse iseäranis meresõja ajal. Aga nõrkade riikide wastu wõetakse ta wahel ette, kui neid järelandmisele tahetakse sundida.

Bloemfontain, linn Oranje maal (Lõuna-Afrikas); 12,000 el.

Blois (l. bloà), linn Prantsusemaal, Loir-et-Cher maakonnas, Loire jõe ääres, 21,249 el.

Blokk (Pr. k. bloc, Saksa k. block), terwe kogu, parlamendi keeles: mitme erakonna ajutine ühendus kõige lähemate eesmärkide kättesaamiseks, kus juures erakonnad täiesti iseseiswaks jääwad.

Blomstrand (l. blumstrann) Christian (1826—97), Rootsi lahutus- ja kiwide-teadlane (mineralog). Kirj. „Organilise kemia õpiraamatu“.

Bloomfield (l. bluumfiild), Robert (1766—1823), Inglise luuletaja.

Blue mountains (l. bluu mauntns Ingl. k. sinised mäed), mägestik Australias (Uues Lõuna-Wales’is), kuni 1200 m. kõrge.

Blum, Robert (1807—48), Saksa kirjanik ja politikamees, oli rahwuslise liikumise juhataja Saksimaal, wõttis 1848 Wienis mässust osa, mispärast ta siis kinni wõeti ja maha lasti.

Blumenbach, Johann Friedrich (1752—1840), Saksa looduse-uurija, prof. Göttingenis.

Bluntschli, Johan Kasper (1808—81), riigi-õiguse teadlane, oli prof. Zürichis, Münchenis ja Heidelberg’is. Kirj. „Das moderne Völkerrecht“, Moderne Kriegsrecht“, Deutsches Staatswörterbuch jne.

Blücher, würst Gebhard Leberecht von, Saksa sõjaülem, snd. 1742 Rostokis, astus Friedrich Suure ajal sõjawäeteenistusesse, kust aga pea lahkus; 1787 läks ta uuesti sõjateenistusesse ja wõttis Saksa-Prantsuse sõjast tegewalt osa, wõitis (1815) Napoleon I. Waterloo lahingus. Suri 1819.

Blüthgen, Viktor, Saksa kirjanik, snd. 1844. Kirj. muinasjuttusid, uudisjuttusid ja luuletusi.

Boa constrictor, wt. kuningamadu.

Boabdill, Abu Abdullah, wiimane maurlaste kuningas Granadas, tõukas 1481 oma isa Mulei-Hassani troonilt, sai aga ise 1492 Aragonia kuninga Ferdinand II. poolt