Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/175

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
152

partemangus kaswawad, enamalt jaolt punased marjawiinad. Nad on kuulsad oma pehmuse ja wäga peenikese maitse poolest. Kõige paremad tõuud on: Chateau Lafitte, Chateau Latour, Chateau Margaux, Chateau d’Yquem.

Bordereau (l. borderoo), nimekiri; Prantsuse keeles: wäikene arwe, saatepaber.

Bordighera (l. bordigeera), Italia linn Wahemere ääres; kuulus oma palmi- ja õlipuude puiestikkude poolest; u. 5000 el.

Bordinghouse (Ingl. k., l. boordinghaus), 1) wõõraste maja, 2) meremeeste-kodu, s. o. maja, kust meremehed sadamalinnades korterit ja ülespidamist saawad.

Boreas, põhjatuul; Greeka muinasusus Asträos’e ja Eos’e poeg.

Borghése, 1) suwemaja (willa) Roma linna ligidal; on kuulus oma puiestiku ning wanaaegsete kujukogu ja pildi-galleri poolest. Nüüd Italia riigi omadus. — 2) Camillo Filippo Lodowigo (1775—1832), Napoleon Bonaparte õemees, ülendati hertsogiks ja nimetati (1808) Piemont’i kindralkuberneriks.

Borgholm, linn Öland’i (Ojamaa) saarel; u. 1000 el.; 1817 a. ehitatud.

Borgia (l. bordsha), 1) Cesare, Roma paawsti Alexander VI. poeg, ülendati 1492 kardinaliks, sai Prantsuse kuninga Ludwig XII. käest Valentinois’e pää-piiskopikonna, wõttis 1499 Navarra kuninga tütre, Charlotte, omale abikaasaks, sai oma isalt Romagna hertsogikonna, pidi aga (1504) kõik oma maad kiriku riigile jätma. Suri 1507 a. 2) Lucrezia (1480—1519), eelmise õde; wäga ilus ja rikaste waimuannetega naesterahwas, kuid ka kuulus kõlwatu elu poolest.

Borgis (Bourgeois), trükikiri, mis suurem on kui petit, wähem aga jälle kui corpus. Näit. a b c.

Borgu (Barbu), maakoht Põhja-Afrikas, Niger’i jõest läänepoole; Inglise walitsuse all.

Borís Godunów, wt. Godunow.

Borissoglébsk, linn Tambowi kubermangus, Hoper’i jõe ääres; 22,500 el. Elajate laadad.

Borissow, linn Minski kubermangus, Beresina jõe ääres; 15,000 el. B. lähedal (Studjianka küla juures) läksiwad 1812 a. prantslased üle Beresina jõe.

Borki, küla ja raudteejaam Harkowi kubermangus, Smijewi kreisis, 41 w. Harkowi linnast lõunapoole, Kursk-Harkowi-Asow-Rostowi raudtee ääres. On sellepoolest kuulsaks saanud, et siin 17. okt. 1889 a. keiserlik rong, millega keiser Aleksander III. ja tema pere Peterburisse sõitsiwad, rööbastest wälja jooksis. Õnnetuse paiga ligidale on 1894 a. tore kirik ehitatud.

Borneo, kõige suurem saar Sunda saarestikus: 750,934 rkm. suur, u. 1,800,000 in. Sisemaad tuntakse weel wäga wähe. Kõige kõrgem mägi on Kinibalu (4175 m. kõrge).