Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/178

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
155

Boulogne sur Mer (l. bulonj-sür-määr), Prantsuse sadamalinn Pas de Calais ääres, 56,000 el.; kindlus; ülesõidu-koht Inglise maale.

Boulogne sur Seine (l. bulonj-sür-sään), Prantsuse linn Seine jõe ääres; 44,000 el.; loss.

Bourbon (l. burbong), Charles, Bourbon’i hertsog (1490—1527), wõitis Marignano juures schweizlased, läks 1523 Karl V. poole, wõitles 1525 Pavia juures Prantsuse kuninga Franz I. wastu, sai tormijooksul Roma linna pääle surma.

Bourbonid (l. burbongid), Prantsuse ja Hispania walitseja-suguwõsa. Selle suguwõsa esi-isa oli Ludwig IX. kõige noorem poeg, Clermont’i krahw Robert. B-id walitsesiwad: a) Prantsusemaale 1589—1792 ja 1814—30, b) Hispanias 1700—1808, 1814—68 ja 1874 a. saadik kuni meie päiwini. Prantsuse b-de suguwõsa wiimane liige oli Chambordi krahw Heinrich, kes 1883 suri. Hispania b-de suguwõsast oliwad Parma (1748—1801, 1847—59) ja Sitsilia kuningriigi (1738—1860) walitsejad pärit.

Bourgeois (Pr. k., l. burshuá), kodanik, keskseisuse liige. B. nime kandis kestajal burgi, see on kindlaks tehtud koha, linna elanik, ja nimelt eesõigustega linna elanik. Meie ajal nimetatakse burshuadeks ettewõtjaid: wabrikantisid, kaupmehi, käsitöölisi, talupoegi ja ametnikka, kes jõukate inimeste wiisi elawad. Sotsialistide keeli tähendab burshua weel: kapitali kasude kaitsjat, wara ahnitsejat, inimeste kurnajat, külluses elawat, praeguse korraga rahul olejat. B. wastand on palgatööline. Bourgeoisie (l. burshuasi), kodanikkude seisuse hulka käiwad: 1) suurkodanikud, nagu wabrikandid ja suurkaupmehed ja 2) wäikekodanikud, nagu käsitöölised, wäikekaupmehed ja talude omanikud ja rentnikud. B. esitelejad on kõige päält suurkodanikud.

Bourgeois (l. burshuá) Léon, tähtjas Prantsuse riigimees, snd. 1851 a. Parisis, waliti selle järel kui ta mitut riigiametit oli pidanud, 1888 a. saadikutekogusse, kus ta radikalsete hulka astus, sai 1890 a. hariduseministriks ja 1895 a. lõpul pääministriks. Tema tahtis sissetuleku-maksu seadust läbi wiia, saadikutekogu kiitis selle ka hääks, aga senat, kes kapitalistide kasusid kaitsis, astus talle wastu, mis järel B. ministerium, keda radikalsed ja sotsialistid toetanud oliwad, 1896 a. aprillikuul ametist lahkuma pidi. Sest saadik seisid B. radikalsete seas suure auu sees, ja nemad usaldasiwad ta kätte tähtsaid ametisi sagedasti. 1902 a. waliti ta saadikutekogu presidendiks, 1904 a. senatoriks, 1906 a. oli ta wälimiste asjade minister, 1907 a. niisamati nagu 1899 a. Haagi rahu konwerentsi saadik. Bourgeois loetakse hääks kõnemeheks ja tubliks diplomadiks.

Bourges (l. buursh), Prantsuse linn Auron’i ja Yévre jõgede ääres;