Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/183

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
160

rosacacade sugukonnast, kaswab Abessinias ja saab kuni 20 m. kõrgeks. Tema purpurpunastel õitel (flores cusso) on wastik lõhn; neid tarwitatakse hää tagajärjega arstirohuks lai-ussi wastu.

Brazlaw, kreisilinn Podolia kubermangus, Bug’i jõe paremal kaldal; umbes 8000 el.

Brazza, Peter, krahw Savorgnan, Afrikareisija, snd. 1852 Romas, astus 1868 Prantsuse merewäe teenistusesse, läks 1875 Afrikasse; asutas 1880 Brazzaville (l. bratsawill) jaama Kongo jõe äärde ja oli 1886—94 Prantsuse Kongo-maa kindralkuberner.

Brazza, kõige suurem saar Dalmatia saarestikus, 396 rkm. suur.

Bredihin, Teodor Fedorowitsch, (1831—1904) Wene täheteadlane. Oli Moskwas ülikooli täheteaduse prohwessor ja 1890—95 Pulkowa tähetorni direktor.

Brehm, 1) Alfred Edmund (1829—84), Saksa looduseteadlane, reisis 1847—52 Afrikas, 1856 Hispanias, 1860 Norramaal, 1862 Bogosemaal; oli esiteks looma-aia direktor Hamburg’is ja 1867 a. saadik Berlini aquariumi juhataja. Kirj. „Illustr. Thierleben“ (Piltidega kaunistatud loomade elu) jne. 2) Paula, Eesti naislaulja.

Breitenfeld, küla Saksi kuningriigis, Leipzigi linna lähedal. Siin peeti 17. aastasaja keskel kaks suurt lahingut Rootsi kuninga ja Saksa keisri sõjawägede wahel. Esimeses lahingus (1631 a.) wõitis Rootsi kuningas Gustav Adolf, teises (1642 a.) Rootsi kindral Torstenson keisri sõjawäed.

Breitkopf, Johann Gottlieb Emanuel (1719—94), uuema aja nooditrüki ülesleidja.

Bremen, waba Hansalinn ja Saksa wabariik Weser’i jõe alam-jooksu ääres; 256 rkm. suur, 263,440 in. Wabariigi päralt on: 1) Bremen’i linn ja 2) Bremerhaven ja Vegesack. B. linn, Weser’i jõe ääres, on kuulus oma kauplemise ja tööstuse poolest. Linnas elab pääle 200,500 in. — Riigi korraldus: Bremen on, nagu Hamburg ja Lübeck, wabariik ja Saksa riigi liige. Aadelit ja auutähtesid ei ole sääl olemas. Seadusi annawad kodanikkude-koda (Bürgerschaft) ja senat, wiimane on ühtlasi ka walitsus. Kodanikkude-koda walitakse üleüldise walimiseõiguse põhjal. Senatorid walitakse kodanikkude-koja poolt eluajaks. Senat walib oma liikmete kestelt kaks pürjermeisterit, kes riigiwalitsust järge mööda juhatawad.

Bremeni Adam, w. Adam v. Bremen.

Bremer, Frederika (1801—65), Soome naiskirjanik. Kirj. Rootsi keeli juttusid ja reisikirjeldusi.

Bremerhaven, linn Bremeni wabariigis, Weser’i jõe suus, 21,700 el., Linnas on laewa-paranduste-kojad (dock’id), ka kõige suuremate laewade jaoks.

Brenner, Richard (1833—74),