Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/182

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
159

dused: puuwill, kallid kiwid, wärwipuu, kuld, nahad, kohwi, kakao, kautshuk, tubak, thee, willad ja suhkur. Elanikud: Elanikkudest on 40% walged, 32% mestitsid, 14% neegrid ja mulatid ja 9% indianlased. Usk. Suurem jagu elanikkudest tunnistawad katoliku usku. — Elanikkude pää-elutoimetused on: põlluharimine, karjakaswatamine, mäetöö, kauplemine ja tööstus. Päälinn: Rio de Janeiro. — Riigi korraldus: Brasilia põhjusseadus on Ühisriikide põhjusseaduse järel tehtud. Selle järel on B. riikide ühisus, kus 20 riiki ja 1 päälinna ringkond on. Riigid on iseseiswad. Hääleõigus neis ja ühisuses on meestel, kes lugeda ja kirjutada oskawad. Täisõiguselisi kodanikka ei ole rohkem kui 4 saja elaniku kohta. President (üksikus riigis kuberner) walitakse hääleõiguseliste kodanikkude poolt. Tema nimetab ametnikud ja kohtunikud. Seadusi annawad saadikutekogu ja senat, kes mõlemad kodanikkude poolt otsekohese hääleandmisega walitakse. Nii seisab paberil. Aga tõepoolest ei wõta kodanikud walimistest palju osa, ja walitsus ja sõjawägi teewad, mis nad ise tahawad. Presidendil ei ole õigust parlamenti laiali saata, aga ta teeb seda takistamatult.

Brassica napus rapifera, wt. kaalikas.

Brassica oleracea, wt. kapsas.

Bratianu, Joan (1822—1361) Rumenia politikamees. Wõttis Walahei mässust 1848 a. osa, mis järel ta wäljamaale põgenes. Sai pärast wabameelse erakonna juhatajaks, oli 1876—1888 (pääle paari kuu 1881 a., kus ta wend Demeter walitses) pääminister ja pani palju parandusi maksma. Tema walitsuse ajal sai Rumenia iseseiswaks kuningriigiks.

Bratsche ehk alto-viola, wiiul tenori helide mängimiseks. Temal on neli keelt, nimelt: c, g, d, a. Neist keeltest on c ja g windi wõrt madalama heliga kui wiiuli bassi keel, kuna kolmel kõrgemal keelel just needsamad helid on, mis wiiuli kolmel madalamal keelel.

Braun, Alexander (1805—77), Saksa taimeteadlane, oli prof. Berlinis. Kirj. hulga kirjatöösid taimede wälimise kuju teaduse ehk morfologia üle.

Braunschweig, hertsogiriik Põhja-Saksamaal, 3672 rkm. suur, 885,958 in. Saadused: süsi, metallimullad (ärtsid), lina, humalad, naerisuhkur, tubak. B. langeb kuude kreissi. Päälinn: Braunschweig, kus pääle 137 tuhanda el.

Braunschweig, Uus-, Inglise maakond (prowints) Kanadas (P. Amerikas), 73,100 rkm. suur, 332,000 in. Päälinn: Fredericton.

Bravo (It. k.) 1) tubli, wahwa; 2) mõrtsukas.

Bravour (Pr. k. l. brawuur) wahwus. — B.-tükk ehk B-Aria, muusikatükk, mille ettekandmine iseäralist tehnilist osawust nõuab.

Brayera anthelminthìca, puu