Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/207

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
180

Camphora officinarum, kampweripuu; kaswab Hiinas, Japanis.

Hariduse sõnaraamat Camphora officinarum.png

Camphora officinarum.

Campoformio, Italia küla. 1797 a. tehti siin rahuleping Prantsusemaa ja Austria wahel. Rahutingimiste põhjal sai Prantsusemaa Belgia ja Jonia saared, Austria aga Venedigo wabariigi maad omale.

Camwood (l. kämwud), punane wärwipuu; saadakse Afrikast.

Cancan (l. kangkang), Prantsuse tants, mida Parisis kõige halwema kuulsusega lõbupaikades tantsitakse.

Cancrín, krahw Georg (1774—1845), Wene riigimees, oli 1823—44 raha-minister.

Candia, wt. Kreta.

Canigou (l. kaniguu), mägi Prantsuse Pyreneedes; 2785 m. kõrge.

Cánnabis sativa, wt. kanep.

Cannae, linn Apulias (Italias). Siin wõitis 216 e Kr. Hannibal romlased. Nüüd Cane.

Canning (l. känning), George (1770—1827), Inglise riigimees. Oli „püha lepingu“ riikide politika wastu ja toetas kaudselt Hispania, Italia ja Amerika rewolutsionisid. Et greeklasi Türgimaa wastu toetada, tegi ta 1827 Prantsuse- ja Wenemaaga lepingu. Ka walmistas ta wiljatollide kaotamist ette. Tema oli wabameelsuse poole kalduw wanameelne.

Canossa, loss Italias, kus Saksa keiser Heinrich IV. särgiwäel ja paljajalu a. 1077 paawst Gregori VII. käest oma tegu andeks palus.

Canova, Antonio (1775—1822), Italia kujuraiuja. Tema naiskujud, nagu: Hebe, Venus, kolm graziat jne., on iseäranis ilusad.

Canovas del Castillo (l. kanowas del kastiljo), don Antonio, Hispania riigimees (1828—1897). Oli 1874 aastast saadik mitu korda wanameelse ministeriumi juhataja, ja ajas enamasti parajuswanameelset politikat. Tema suri anarhisti käe läbi.

Canrobert (l. kangrobäär), Français Certain (1809—95), Prantsuse marshal, oli (1855) ülemjuhataja Krimmi sõjas, juhatas (1859) 3. Sõjawäekorpust Italias, langes (1870) Metzi juures sakslaste kätte wangi; waliti esiteks rahwakogu, pärastpoole senati liikmeks.

Cantabile (It. k.), laulu wiisi.

Cantáte (Lad. k., „laulge“), neljas pühapäew enne Kristuse Ülestõusmise pühi.

Canterbury (l. känterböri), Inglise linn Kent’i krahwikonnas; 24,900 el.; Inglise pääpiiskopi elukoht; kuulus pää- ehk domkirik; supeluskoht.

Canthárides (Hispania kooli cantárida), Hispania kärbes (putukas); Hispania tõmbe-plaaster.

Cantú, Cesare (1805—95), Italia kirjanik. Kirj. pääle muu aja-