Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/206

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
179

pääle. Päewapiltnikud tarwitawad seda riista piltide üleswõtmiseks.

Hariduse sõnaraamat Camera-obscura.png

Camera-obscura.

Camera lucida, wiisikaline riist, mille abil asju, näit. maakohte ehk inimese nägusid paberi pääle sünnitatakse, nii et nende järele käega piltisid maalida wõib.

Cameron (l. kämeron), Verney Lovet (1844—94), Inglise reisija, läks (1873) Afrikasse Livingstone taga otsima, leidis aga ainult selle surnukeha üles. C. jätkas oma reisi kuni Tanganjika järweni, uuris seda lähemini ja reisis siis läbi terwe Afrika. Tema leidis ka Kassali ja Moorja järwe üles. Kirj. „Across Afrika“ (Läbi Afrika).

Camillus, Marcus Furius, Roma sõjaülem, kihutas 390 e. Kr. gallialased Romast minema.

Camoëns (kamuinsch), Luiz de (1524—80), kuulus Portugalia luuletaja, wõitles Marokkos ja Ida-Indias; elas oma elu lõpupool Lissabonis suures puuduses. Ta tähtsam töö on lugulaul „Os Lusiados“, mille ta Macaos luuletas.

Camorra, wt. kamorra.

Campanella, Tommaso (1568—1639), Italia mõttetark, ülistas usu ja politikalist wabadust ja istus sellepärast 30 a. wangis. Ta tähtsam töö on roman: „Civitas solis“ (päikese linn).

Campanula, wt. kellukad.

Campbell (l. kemmbel), Thomas (1777—1844), Inglise luuletaja.

Campbell-Bannerman (l. kemmbel), sir Henry (1836—1908), Inglise politikamees. Rikka Schoti mõisniku poeg. Waliti wabameelsete poolt 1868 alamkotta. Oli wabameelsetes ministeriumides mitu korda minister ja waliti 1899 wabameelsete juhatajaks alamkojasse. Sellena lepitas ta erakonna tähtsamad mehed. kes lahku minna ähwardasiwad. 1905 lõpust kuni 1908 alguseni oli ta pääminister. Sel ajal anti Transwaalile ja Oranjele wabameelsed põhjusseadused, kinnitati Inglise ametiühisuste wabadust ja hakati wäikeste talude asutamist edendama. Suure jao tema ettepanekutest lükkas ülemkoda tagasi.

Campe, Joachim Heinrich (1746—1818), Saksa lastekaswataja ja nooresoo-kirjanik. Kirj. pääle muu „Robinson der Jüngere“ (Robinson noorem).

Campeche (l. kampetshe), linn Mexico lahe ääres; 17,000 el.

Campêche puu, Lääne-Indias kaswaw puu (haematoxylon campechianum), mida wärwiaineks (kollaseks, siniseks ja mustaks wärwimiseks) tarwitatakse.

Campoamor, Don Ramon de (1817—1901), Hispania kirjanik. Kirj. luuletusi, näitemängusid jne.