Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/224

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
193

Eugené (1786—1889), Prantsuse lahutusteadlane.

Chic (Pr. k., l. shik), osawus; kõige parema moodu ja maitse järel.

Chicago (l. shikágo), suur kaubalinn P.-Amerikas, Michigani järwe ääres, Illinois’e riigis; 2,050,000 in.; hiiglamajad, suured seatapamajad, kus aastas pääle 6 milj. siga ära tapetakse; wiljakaupluse keskkoht.

Chica-punane, punane wärwiaine, mida L.-Amerikas kaswawa taime Bignonia Chica lehtedest saadakse; tarwitatakse siidi ja willa punasekswärwimiseks.

Chieti (l. tjeti), Italia linn, Pescara jõe lähedal, u. 13 km. Adria merest eemal; 28,000 el.

Chiffre (l. shifr), salakiri.

Chile (l. tshiile), wabariik L.-Amerikas, 776,122 rkm. suur, 334 milj. in. Piirid. Põhjas: Boliwia; lõunas: Waikne okean; idas: Argentinia; läänes: Waikne okean. Mäed: Kordiljeerad. Inimeste pää-elutoimetused on: põlluharimine, karjakaswatamine ja mäetöö. Päälinn: Santiago.

Chiliásmus (Gr. k.), õpetus Kristuse 1000 aastasest riigist maa pääl.

Chilisalpeter (salpetrihapu natron) saadakse Chile riigist, iseäranis Atacama ja Tarapaca maakondadest; tarwitatakse salpetri, salpetrihappe ja püssirohu walmistamiseks, ka kunstsõnnikuks.

Chimborázo (l. tshimborasso), mäetipp L.-Amerikas, Ecuador’i wabariigis, 6,310 m. kõrge.

Chinin (l. hiniin), Hiina-puu koore alkaloid. Tarwitatakse arstirohuks palawiku wastu

Chioggia (l. kjodsha), Italia sadamalinn, Venedigi maakonnas, Adria mere ääres; 31,500 el.

Chippewa (l. tshippe-uee), Missisippi jõe pahem haru (P.-Amerikas, Wisconsini riigis); 400 km. pikk.

Chiromantia (Gr. k.) kunst käejoontest inimese tulewikku ette kuulutada.

Chirurgia (Gr. k., l. hirúrgia), haawa-arsti teadus.

Hariduse sõnaraamat Chiton.png

Chiton.

Chiton (Gr. k.), muinasgreeklaste särk.

Chiwa (l. hiiwa), khaniriik Turkestanis, Amu-Darja jõe pahemal kaldal, Arali järwe ääres; 57,800 rkm. suur; 800,000 el. Päälinn: Chiwa, kus u. 6000 el. — Ch. seisab Wene ülemwalitsuse all.

Chladni (l. hladni), Ernst Florens Friedrich (1756—1827), Saksa füsikateadlane; teaduselise kõlaõpetuse (akustika) põhjendaja.