Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/225

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
194

Hariduse sõnaraamat Chlamys.png

Chlamys.

Chlamys (Gr. k.), greeklaste pääliskuub (mantel).

Chlodwig (l. klodwig), frankide kuningas, Merowingide soost, snd. 465; hakkas pärast oma isa, Childerich’i, surma (481) walitsema, wõitis P.-Gallia ära, laskis (496) end ristida, sundis (500) Burgundi omale maksu maksma, wõttis (507) lääne-gootlastelt Aquitania ja tegi (508) Parisi oma riigi päälinnaks. Suri 511 Parisis.

Chlopicki (l. hlopitski), Josep (1771—1854), Poola kindral, oli 1830 a. Poolamaa diktator.

Chlor (l. kloor), algaine ehk element; gaas, mis 2,45 korda raskem kui õhk. Teda ei leita kunagi wabalt looduses, waid enamasti ikka teiste metallide, iseäranis natriumi ühenduses. Temal on rohekaskollane wärw ja lämmastaw lõhn; mürgine.

Chloral (l. kloraal), wärwita wedelik, mis seeläbi sünnib, et chloril alkoholi pääle mõjuda lastakse. Weega segatult saadakse temast chloral-hydrati, mida erkude-rahustawaks rohuks tarwitatakse.

Chlorlubi (l. kloorlubi), niiske, walge pulber, millel chlori lõhn; tarwitatakse chlori walmistamiseks, riide-pleekimiseks ja puhastamiseks pisielukatest (dessinfektioniks).

Chlornatrium, keedusool.

Chloroform (l. kloroform), wärwita, magusa maitsega wedelik, mida saadakse, kui alkohol läbi chlorlubja aetakse (destilleritakse). Tema omakaal on 1,52. Teda tarwitatakse uimastawaks rohuks haawade lõikamise korral.

Chlorophyll (l. klorofill), leheroheline; wärwiaine, mis taimedele rohelise karwa annab. C. on wäga tähtis taimedele,sest et nendel üksi tema läbi wõimalik on õhust süsinikku omale toiduks kätte saada. C-d leidub taimerakukestes wäikeste terakestena, mis iseseiswalt rakuruumis liiguwad. Piirituse abil wõib C-i rohelistest taimeosadest wälja leotada.

Choiseul (l. shoasöl), hertsog Etienne François (1719—85), Prantsuse riigimees, ajas jesuiitid Prantsusemaalt 1764 a. wälja ja sai selle läbi rahwa armastuse osaliseks.

Chokand, wt. Khokand.

Chopin (l. shopäng), Frédéric François, helilooja ja kuulus klawerimängija, snd. 1809 Zeleazowa-Wolas (Warssawi linna