Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/228

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
197

Cid, Ruy Diaz de Vivar (1050—1099), Hispania rahwa-kangelane, wõitles esiteks maurlaste wastu, pärastpoole aga wahetamisi kord kristlaste, kord maurlaste wastu. — Kõige wanem laul, kus C. kangelase töödest kõneldakse, tekkis 12. aastasaja keskel.

Cider, õunawiin.

Ci devant (Pr. k., l. sii dwang), endine (ametnik jne.). — Cidevants, Prantsuse rewolutsioni ajal nimetus endistele aadeli-seisuse liikmetele.

Ciënfuegos, (l. dsienfueegos), linn Kuba saarel; 35,000 el.

Cimbrid, Germani tõugu rahwas, wõitsiwad mitu korda romlasi, ühendasiwad end wiimaks teutonidega. A. 110 e. Kr. häwitas Marius nad lahingus Vercellä juures ära.

Cinchona, Hiina-puu, cinchonacea sugukonnast, kaswab Perus, Jawas, Kolumbias. Puu koores leidub n. n. chinini, mida arstirohuks palawiku wastu tarwitatakse.

Cinchonin, Hiina-puu koore alkaloid, leitakse ühes chininiga. Tarwitatakse arstirohuks.

Cincinnati (I. sinsinäti), linn P.-Amerika Ohio riigis, Ohio jõe paremal kaldal; 330,000 el., ülikool, tähttorn jne.

Cincinnatus, Lucius Quinctius, oli romlaste diktator 458 ja 439 e. Kr. Wana jutu järele olla teda adra tagant diktatoriks kutsutud.

Cinna, Lucius Cornelius, Roma ülimus; waliti 87 e. Kr. konsuliks; oli Marius’e poolehoidja. Aeti, kui Sulla seadlusi rahwa erakonna abil ümber lükata tahtis, Roma linnast ära. C. ühendas end nüüd Marius’ega ja sundis sõjawäe abil Roma linna alla andma. Laskis 86 e. Kr. end ühes Marius’ega konsuliks walida. Sulla poolehoidjaid kiusati nüüd hirmsal wiisil taga. Kui ta kuulda sai, et Sulla Asiast tagasi tuleb, tahtis ta sõjawäega temale Greekamaale wastu minna, kuid tema sõjamehed tapsiwad (84 e. Kr.) ta Anconas ära.

Cinnamomum, taim laurineae sugukonnast, kaswab Ida-Indias. — C. ceylanicum, kaneelipuu, kaswab Ceyloni saarel, Ida-Indias, Jawa, Sumatra, Malakka jne. saartel, Brasilias jne. Puu koorest saadakse kaneeli.

Hariduse sõnaraamat Cinnamomum.png

Cinnamomum.

Cinq-Mars (l. sänk maars) Henri Coiffier de Ruzé, Prantsuse kuninga Ludwig XIII. armu-osaline, snd. 1620. Tema katsus ühes Orleani hertsogi Gaston’iga kuulsat Prantsuse riigimeest Richelieu’d (l. risheljööd) kukutada ja ära tappa. Nende ettewõte ei õnnistunud, ja C. hukati (1642) ära.

Circa (Lad. k.), umbes.

Circaea alpina, wt. nõiakold.