Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/230

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
199

Jaapanis üle 3 milj. r., Taanimaal, Greekamaal ja paljudes teistes wäikestes riikides poole miljoni rubla ümber. Raskeks koormaks on c. iseäranis wäikestes Saksa riikides. Kuna teda suurrikides ainult 20 kop. ümber inimese pääle tuleb, teeb ta Saksa würstiriikides rubla ja mõnel pool isegi 3 rubla elaniku päält wälja. Kolme miljonilisele Schweizi rahwale maksab ta presidendi ülewalpidamine ainult 3500 r. aastas, 400 tuhandalisele Saksi-Weimari rahwale ta suurhertsogi ülewalpidamine aga ligi 12 miljoni rubla, ja 85 tuhandelisele Schwarzburg-Sondershauseni rahwale ta würsti pidamine ligi 14 milj. rubla. Waldecki würst, kes 60 tuhat inimest walitseb, saab aastas niisamuti 100 tuhat rubla, kui Põhja-Amerika Ühisriikide president, kes 85 miljoni inimese walitseja on.

Civilisation (l. tsiwilisatsioon, Lad. k. sõnast civilis, kodanlik), niisugune inimeste seltskonna edenemise järg, kus ta metsikusest kaugemale, korraldatud kodanlisele kooselamisele on jõudnud.

Civita Vecchia (l. tsiwitta wekkia), Italia linn Tyrrheni mere ääres; 17,600 el.; supeluskoht, sadam jne.

Cladel, Leon (1835—92), Prantsuse romani-kirjanik.

Cladonia rangiferina, põdrasammal, millest põhjapõdrad end toidawad.

Clairet (Pr. k., l. kläree), walkjaspunane Prautsuse marjawiin ehk wein.

Clairvoyance (Pr. k., l. kläärwoojangs), wt. somnambulismus.

Clan (Kelti k., l. klän), õieti perekond, Schotimaal suguharu. C-i liikmed armastasiwad oma wanemat nagu lapsed oma isa ja teenisiwad teda ustawalt nagu laenulised ehk wasallid oma isandat. Nüüd ei ole sest wahekorrast enam palju järele jäänud.

Clapperton (l. kläpprtn), Hugh (1788—1827), Inglise Afrika-reisija, käis 1817 Bornu’s ja Tsadjärwe ääres; uuris 1820 Nigeri jõe jooksu.

Claque (Pr. k., l. klakk), salk inimesi, kes raha eest teatris käsa plaksutawad, iseäranis Parisis.

Clarendon (l. klärrend’n), George William, (1800—1870), Inglise riigimees. Oli 1853—1858, 1865—1866 ja 1868—1870 wälimiste asjade minister ja 1856 Inglisemaa esimene saadik Parisi kongressil. Tema politika oli Napoleoni-sõbraline.

Claude Lorrain (l. klood lorräng), pärisnimega Claude Gelée, Prantsuse kunstnik, snd. u. 1600, Mirecourt’i ligidal, sr. 1682 Romas. Kuulus iseäranis paleuseliste maakohtade maalimise pärast.

Claudius, 1) Tib. Cäsar Nero Germanicus, Roma keiser 41—44. 2) C. II, Roma keiser 268—270 wõitis gootlased Mösiamaal.

Claudius, Matthias (1743—1815), Saksa kirjanik; andis ajakirja