Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/240

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
209

Cosenza, Italia linn Calabrias, Busento jõe ääres; 22,000 el.

Cossa, Pietro (1834—71) Italia näitekirjanik. Kirj. näitemängud: „Nerone“, „Cleopatra“, „Messalina“ jne.

Costa, 1) Lorenzo (1460—1535), Italia kunstmaalija. 2) Michele (1810—84), Italia helilooja. Läks a. 1835. Londonisse, oli sääl esiteks muusika-õpetaja, pärastpoole koorijuhataja. Andis 1857 a. Londoni kristall-palees „The Sacred Harmonie Society“ koorijuhatajana Händeli kontserdi, millest tegelastena 3—5000 meest osa wõtsiwad.

Costa-Rica, L.-Amerika wabariik, Waikse oteani ja Karaïbi mere wahel; 54,070 rkm. suur, 340,800 in. Päälinn: San-Josè. — Pääsaadus: kohwi.

Cote d’Or (l. koot door), Prantsuse mägestik (Burgundis), Saône jõe paremal kaldal. Mägede külgedel kaswatatakse rohkesti wiinamarja põõsaid.

Cotopaxi, (l. kotopáhhi), tulepurtskaw mägi Andes’e mägestikus (L.-Amerikas); 5996 m. kõrge.

Cottage (Ingl. k., l. kottedsh), majake, suwemaja.

Coulisse (Pr. k., l. kuliss), näitesein.

Couloir (l. kulo-aar), wahekäik, korridor (parlamendi majas jne.).

Coulomb (l. kulong), Charles August (1736—1806), Prantsuse fiisikateadlane.

Council (Ingl. k., l. kaunssil), nõuukogu. — Cabinet-C., kabineti nõuukogu. — Privy Council, salanõuukogu ehk riiginõuukogu.

County (Ingl. k., l. kaunti), krahwkond. — Suur-Britannias umbes seda, mis meil kubermang. Schoti- ja Iirimaal tulewad tema kohta arwata 150 tuhat elanikku, Inglisemaal ja Walesis 270 tuhat. Ka Ühisriikide on county’d olemas. — County Councils (l. kaunti kaunssils), krahwkonna nõuukogud, kohaliku omawalitsuse asutused Suur-Britannias.

Coupé (Pr. k., l. kupee), waguni osa, tõld.

Couplet (Pr. k., l. kuplee), naljalaul, näitelaul naljakas operis.

Courage (Pr. k., l. kuraash), julgus.

Court (Ingl. k., l. koort), Inglisemaal kohtukoda.

Courtage (Pr. k., l. kurtaash), makleri maks.

Courtray (l. kurträä), Belgia wabriku linn; 33,000 el.

Cousin (l. kusäng), Victor (1792—1867), Prantsuse mõttetark ja kaswatuseteadlane. Nimetati (1830) koolide ülemwalitsejaks; oli 1840 a. hariduseminister Thiers’i ministeriumis. Kirj. „Histoire générale de la Philosophie“ (Mõttetarkuse üleüldine ajalugu), „Cours d’histoire de la philosophie moderne“ (Uuema mõttetarkuse ajalugu) jne.

Couture (l. kutüür), Thomas (1815—79), Prantsuse kunstmaalija. Tema tähtsam pilt on „Bacchuse pidu Roma keisri-ajal“.